Demenscenter nekades larm och har många incidenter efter besparingar

Skånska Dagbladet ägnar i dag tre tidningssidor åt att granska Kärråkra Demenscenter i Eslöv, som öppnade 2013 och som stod helt klart i höstas. Av artiklarna framgår att kommunen försöker spara pengar genom att inte ersätta personal vid sjukfrånvaro eller kortsemester. Larm till personalen har inte köpts in pga besparingar.

Tillbudsrapportering har ibland inte diarieförts och den risk- och konsekvensanalys som ansvarig chef skrev hösten 2014 har varit försvunnen. Efter att den återfunnits kan Skånskan beskriva vad där står: att arbetssituationen är ansträngd och där flera brukare har beteendestörningar och har utövat våld. De planerade nedskärningarna på personal skulle få negativa konsekvenser för de boendes och de anställdas säkerhet. Utevistelser skulle troligen inte hinnas med.

Personalen kommer inte att kunna bedriva personcentrerad omvårdnad eller att förebygga viktminskningsproblematik till följd av att stimulans inför matsituationen uteblir på grund av tidsbrist

citerar Skånskan

Hela granskningen kan ni läsa här: