En av den viktigaste resurserna för stöd och trygghet, de anhöriga, har i princip utestängts att delta i vården.

Sven Larsson f.d ordförande och Jan Backlund ordförande Alzheimer Örebro län påtalar i en debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda bristerna i det svenska välfärdsamhället som har lett till att allt för många sköra äldre har fått avsluta sina liv utan sina anhöriga vid sin sida.