Don Quijote och Robin Williams. Tidningen Minnesvärt om LBD - sjukdomen 20000 svenskar har

Lagom till påsk kommer årets första nummer av tidningen Minnesvärt i brevlådan. Nummer 1/2016 är ett specialnummer om Lewy body sjukdom, LBD, sjukdomen som 20 000 svenskar har.


Minnesvärt 1/2016 handlar om Lewy body sjukdom (LBD)

Visste du att åtta av tio som drabbas är män? Och att många feldiagnostiseras och får mediciner som förvärrar deras situation?

Lewy body sjukdom fascinerar och skrämmer. Fascinerar därför att beskrivningarna såväl bildliga som litterära. Skrämmande därför att livet som LBD-patient eller som anhörig många gånger beskrivs som ett rent helvete.

Enligt en läkare i Holland som bedömer läkarassisterat självmord ska Lewy body-patienterna dominera ansökningarna bland patienter med demenssjukdom.

Vi har tagit hjälp av Sveriges främsta LBD-expert, Elisabet Londos, överläkare vid Minneskliniken i Malmö och docent vid Lunds universitet för att förstå vad 1600-talets litterära figur Don Quijote, mannen som slogs med väderkvarnar, antagligen led av.

Många förhastade slutsatser drogs efter skådespelaren Robin Williams självmord 2014. Hans änkas budskap till världen 2015 nådde inte riktigt fram till den svenska publiken. Därför ser vi det som vårt uppdrag att informera. Har Susan Williams belägg när hon säger att det inte var depression utan LBD som dödade hennes man? Svaret är otvetydigt: ja!

 
Don Quijote hade antagligen Lewy body sjukdom. Bild: Tidningen Minnesvärt 1/2016

Vi berättar om symptomen, men också om varför Alzheimer Sverige tagit ställning och använder begreppet Lewy body sjukdom istället för lewykroppsdemens eller Lewy body demens.

Det nya numret av Tidningen Minnesvärt kommer i brevlådan till påsk. Alla som är medlemmar i Alzheimer Sverige får tidningen. Vill du också bli medlem och få tidningen? Anmäl dig här eller ring kansliet på 046-14 73 18. Ett medlemskap kostar 200 kronor och då ingår alltså fyra nummer per år av Tidningen Minnesvärt.