Eli Lilly misslyckades - Sola inget nytt Alzheimerläkemedel

I dag den 23 november offentliggjorde Eli Lilly att deras läkemedelskandidat Solanezumab, även kallad Sola, inte gett de resultat på människor med mild Alzheimers sjukdom som man hoppats på. De kliniska fas III-studierna visade inte på någon statistiskt signifikant bromsning av sjukdomsförloppet jämfört med de patienter som fick placebo.

Resultatet innebär att Eli Lilly inte fullfölja registreringsansökningar för Solanezumab för behandling av mild demens på grund av Alzheimers sjukdom.

Resultaten av solanezumab EXPEDITION3-studien var inte vad vi hade hoppats på och vi är besvikna å de miljontals människors vägnar som väntar på en potentiell sjukdomsmodifierande behandling mot Alzheimers sjukdom, säger John C. Lechleiter, ordförande, VD och CEO, i en pressrelease. 

Även om pressmeddelandet förmedlar hopp för nya läkemedelskandidater går det inte att förbise att Ely Lillys release är ett dråpslag för Alzheimerforskningen i världen.

Nyligen spådde Financial Times att resultatet av Solas Fas III-studierna var avgörande för Alzheimerforskningens framtid. Hade Fas II-studien lyckats hade den inneburit en enorm framgång för läkemedelsföretaget. Ett misslyckande menade Financial Times skulle påverka Alzheimerforskningen negativt. Investerares vilja att satsa på nya läkemedel skulle dämpas, i synnerhet skulle tron på den mest accepterade teorin om vad som orsakar Alzheimers, den så kallade amyloidhypotesen, fullständigt undergrävas.

Enligt Financial Times återstår ytterligare sju läkemedelskandidater från olika företag och som bygger på amyloidhypotesen och som är i sen klinisk fas. Hoppet är således inte ute, men något stukat. Wall Street Journal rapporterar om fallande aktiekurs för Eli Lilly.