”Långtidsdata från fas 3-studie visar att ADUHELM® fortsätter att minska underliggande patologier av Alzheimers sjukdom hos patienter som behandlats i mer än två år.”

Läs mer här: 
https://www.neurologiisverige.se/nya-langtidsdata-for-aduhelm-aducanumab-avwa/