Trygghetslarm på armen har många nog hört talas om, men vad sägs om att ha det i skosulan också? Just nu testas gps-tekniken på omkring 100 patienter i sju kommuner, bland annat i Örebro, berättade SVT Örebro den 15 november.

Alzheimer Örebros ordförande Sven Larsson intervjuades och berättade om hur han och hustrun Anita upplever gps-tekniken. Anita Larsson diagnostiserades för Alzheimers sjukdom för sju år sedan. Enligt Sven Larsson kan hans hustru hitta hem, men hon har i dag svårt för att hantera en mobiltelefon och vägarbeten och andra förändringar i närmiljön kan göra henne osäker på hur hon ska hitta. Sven Larsson menar att gps-tekniken kan innebära en förlängd självständighet för personer med minnessjukdom. Genom en mobiltelefon som är kopplad till gps-en kan de hittas.

Fast undertecknad ställer sig tveksam till gps i skosulan. Det finns redan i dag problem med att äldre lägger av sig trygghetslarmet som finns på armen. Det finns ju faktiskt inga garantier för att minnessjuka går ut med just de par skor som har gps i sulan. Med tanke på att en del, i synnerhet kvinnor, kan ha väldigt många skor är det nog bättre att utveckla tekniken med ett chip innanför huden. Trätofflor, foppatofflor och sandaler är ju dessutom lite svåra att ha sulor i.

För er som vill se hela inslaget ska ni klicka här och sedan "dra i bildrutan" och välja inslaget som är 1 minut långt.

TEXT: LENA BREITNER