”Grattis Alzheimerforskare” - Hjärnfonden delar ut 50 miljoner kronor extra!

Vi ser gärna förslag till kvalificerad, relevant och nyskapande forskning om tidig diagnos, banbrytande behandling eller nya mekanismer för Alzheimers sjukdom.

 

 Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden.

Hjärnfonden har tack vare flera stora gåvor och ett exceptionellt stort testamente märkt Alzheimers sjukdom möjlighet att 2019 göra en extra utlysning för kvalificerad forskning inom Alzheimer.

Sök Hjärnfondens forskningsbidrag för Alzheimers sjukdom 2019

Den nya utlysningen kan ge mellan 1-3 miljoner kr per år under tre år med möjlighet till ytterligare 2 års förlängning. Alzheimerbidraget ger möjlighet till extra utdelning av medel till såväl grund- och preklinisk forskning, translationell och klinisk forskning samt vård- och omsorgsforskning. Ansökningsperioden pågår från den 31 januari till och med den 10 april 2019. 

Läs mer om utlysningen på Hjärnfondens hemsida