Ibland kommer frågan upp om hur många som har svåra kognitiva hjärnsjukdomar i Sverige (dvs Alzheimers sjukdom eller någon annan demenssjukdom). Det enkla och raka svaret är att vi inte vet. Det är så få patienter som diagnostiseras att mörkertalet är väldigt stort. Däremot har forskarna väldigt bra prognoser, som bygger på erfarenheter i olika ålderskohorter.

Senaste gången som svenska Socialstyrelsen lade fram en prognos var förra året, och då handlade prognosen om hur många som beräknades ha haft demenssjukdom år 2012.

År 2012 beräknades drygt 158 000 personer i Sverige ha en svår kognitiv hjärnsjukdom (demenssjukdom). Mellan sextio och sjuttio procent av dessa har Alzheimers sjukdom. År 2012 beräknades samhällets kostnader för demenssjukdomarna vara 63 miljarder.

Alzheimerföreningen Sverige och Alzheimertidningen har analyserat Socialstyrelsens rapport. Ur detta har vi kommit fram till följande:

Antalet unga demenssjuka, personer mellan 30 och 65 år, bedömdes år 2012 vara omkring 9 000 varav en övervägande del skulle vara mellan 60 och 65 år. Antalet levande demenssjuka beräknas för närvarande öka med ungefär 2 000 personer per år.

 

Av detta kan vi beräkna antalet personer som har Alzheimer sjukdom eller annan svår kognitiv hjärnsjukdom i dag.

Med ledning av Socialstyrelsens rapport konstaterar vi på Ahlzheimerföreningen Sverige att Sverige år 2015 har omkring 164 000 personer som är drabbade av svår kognitiv hjärnsjukdom, varav mellan 100 000 och 115 000 har Alzheimers sjukdom.
Hur många av dessa som får diagnos och medicinsk behandling vet vi inte. År 2012 var det bara 30 procent av de som hade Alzheimers sjukdom som fick diagnos och symptomlindrande behandling.

Medicinen kostar 11 öre om dagen. Enligt forskning förlänger medicinen livet upp till 18 månader och skjuter i motsvarande grad upp behoven av  hemtjänst och vårdboende. Således en vinst för individen själv, dess anhöriga och samhället i stort. Frågan är om insikterna har nått våra politiker.

TEXT: LENA BREITNER

CITERA OSS GÄRNA, MEN HÄNVISA TILL KÄLLA. UPPGIFTERNA BYGGER PÅ MATERIAL UR ALZHEIMERTIDNINGEN 3-4/2014 SAMT SOCIALSTYRELSENS BERÄKNINGAR.