Inspirationsdag i Malmö om den mångkulturella vården

Torsdag den 5 november mellan klockan 8 och 16 arrangerar Migrationsskolan vid Kunskapscentrum för Demenssjukdomar in till en inspirationsdag om den mångkulturella vården.

Människor som har migrerat har olika förväntningar och erfarenheter på vården och omsorgen. Detta innebär i sin tur nya utmaningar för personalen, som i sitt dagliga arbete möter mångfalden. Inspirationsdagen är till för människor som arbetar inom vården. Under dagen kommer man att lyssna på föreläsningar om hur migrations- och asylprocessen påverkar individens hälsa, om interkulturell kommunikation och tolkade möten i vården.

Bland föreläsarna finns Jane Magnerot, Migrationsverket, Margareta Popoola, fil dr sociologi och docent IMER, Malmö högskola, Bo Norlund, Malmö högskola, Ingrid Fioretos, fil dr etnologi, Migrationsskolan och Marco Helles, mångfaldsutbildare.

När: Torsdag 5 november 2015 kl. 08-16

Var: Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, Malmö

Kostnad: 200  kronor exkl moms. Kaffe och lunch ingår.

Föranmälan: Ja, till Josephine.hermansson@skane.se senast den 26 oktober.

Fullständigt program: Klicka här: Inspirationsdag om den mångkulturella vården 151105, program

Migrationsskolan vid Kunskapscentrum demenssjukdomar, Skånes universitetssjukhus, SUS, arbetar med kunskapsspridning, utveckling, och forskning för en jämlik demensvård och för att förbättra demensvården för personer med utländsk bakgrund.