Professor Elisabet Londos deltog och blev intervjuad på The Nordic Memory Clinic Conference. Elisabet berättar hur man kan identifiera Lewy body sjukdom, en sjukdom som hon anser är extremt underdiagnostiserad.

Symptomen börjar ofta med störd och orolig sömn med ibland våldsamma rörelser. Lewy body sjukdom är en demenssjukdom, men patienternas intellekt är till skillnad från vid Alzheimers sjukdom oftast väl bevarat. Att både ha hallucinationer och veta att det man ser inte finns leder till nästa problem: depression. Det är vanligt att anhöriga inte har full kännedom om vad LBD-patienten upplever.