Ett av svensk medicinforsknings finaste pris tilldelas i år professor Kaj Blennow. Hans Alzheimerforskning och utveckling av biomarkörer beskrivs som ”enastående”. Prissumman är på en miljon kronor.

Priser och utmärkelser duggar tätt över Kaj Blennow, överläkare och chef för Neurokemiska Laboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tillika professor vid sektionen för psykiatri och neurokirurgi vid Göteborgs universitet.

Förutom internationella utmärkelser tillträdde han för ett år sedan Torsten Söderbergs femåriga akademiprofessur som innebär ett tillskott till forskningen om 10 miljoner kronor.

Min tjänst är finansierad av universitetet, men det kostar att hålla igång ett labb och anställa doktorander och nydisputerade forskare, konstaterar han.

  
Kaj Blennow får Söderbergska priset i medicin 2016. Priset är på en miljon kronor.
Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet
I december förra året kom beskedet om nästa utmärkelse. I april ska Kaj Blennow ta emot Söderbergska priset i medicin 2016. Prissumman är på en miljon kronor.

Pengarna kommer från Torsten Söderbergs stiftelse och utnämningen görs tillsammans med Svenska Läkaresällskapet. Priset har således gått till en framstående Alzheimerforskare i konkurrens med all annan medicinforskning i Sverige.

Kaj Blennow och hans forskargrupp har funnit och utvecklat metoder för att analysera biomarkörer för Alzheimers sjukdom. Metoden att analysera och ställa diagnoser används numera i flera länder i Europa liksom i USA, Australien, Sydamerika och Japan. Biomarkörer används också i läkemedelsutveckling. Det är just dessa framgångar som lett till att han nu får det prestigefyllda svenska medicinpriset.

Tidningen Minnesvärt gratulerar Kaj Blennow till priset och undrar vad han ska göra av sin miljon.

Jag har inte bestämt mig riktigt. Men det ska bli något bestående, något som man kommer ihåg, säger han.

TEXT: LENA BREITNER