Att ramla och bryta något ben är en fasa för många äldre. Men det finns mycket att göra för att slippa ramla – lära sig att hantera yrsel, stärka sin balans och kontrollera sina mediciner . Hör vad experter från olika yrkesgrupper har att säga om fallprevention – i hemmet och på särskilt boende:

Läs hela artikeln här: http://ebp.kfsk.se/kampen-mot-fall-raddar-liv/