Kolinesterashämmare och glutamathämmare - korta fakta

Granskningen Piller eller plåster är publicerad i Tidningen Minnesvärt 3-4/2016. Citera oss gärna men använd källa. Läs helst alla artiklarna för att få en så fullständig bild som möjligt.

Vilka läkemedel finns för minnessjuka? Ofta talas det om "demensläkemedel" och "Alzheimerläkemedel". Men vad är de för några? Alzheimer Sverige har i tidningen Minnesvärt 3-4/2016 gjort en sammanställning av vad som finns på marknaden. Det är två sorters läkemedel (kolinesterashämmare  och glutamathämmare).

För närvarande finns tre substanser av kolinestrashämmarna på marknaden och en substans av glutamathämmarna.

Många undrar vad som är bäst och sämst och vad man ska börja med. Spelar det någon roll om man får piller eller plåster? Frågorna är många och Alzheimer Sverige ger här sina bedömningar, som baseras på två årtionden av kommentarer från patienter, anhöriga, forskare och läkare.

1. KOLINESTERASHÄMMARE

Substans: Tacrine
Originalpreparatet: Cognex

AVREGISTRERAT

Företag: Warner-Lambert, lanserad 1995-96 i världen
Ändamål:
Behandling av mild till medelsvår Alzheimers sjukdom.
Alzheimer Sveriges kommentar:
Avregistrerades i Sverige år 2000. Läkemedlet utkonkurrerades till följd av biverkningar på levern och att den nya generationens kolinesterashämmare kom ut på marknaden 1997-2000.

Substans: Donepezil
Originalet: Aricept

mest sålda i världen

Företag: Eisai, lanserad 1997. Patentet på Donepezil gick ut 2012.
Doser:
5 och 10 mg
Pris originalprodukt:
351 kronor/månad (sept och okt 2016)
Ändamål:
Behandling av mild till medelsvår Alzheimers sjukdom.
Bromsas sjukdomen?
Nej. Medicinen är enbart symptomlindrande och kan ge många patienter ett bättre liv. Tiden i hemmet kan förlängas. Patienten kan bli mindre vårdtung på boendet.
Mål:
Att minska nedbrytningen av signalämnet acetylkolin så att patienten kan ges bättre kognitiva funktioner och minimera försämringen av nuvarande kognitiva funktioner.

Receptorer:
Enkelverkande. Hämmar enzymet acetylkolinesteras.
Effekt:

Kan visa effekt efter 1-2 månader men kan också dröja upp till ett år efter att behandlingen inletts.
Generika:
Donepezil finns i dag som en lång rad läkemedelskopior med tillverkarens namn, t ex Donepezil Aurobindo, Donepezil STADA.
Billigast okt 2016:
Utbytesläkemedel denna månad är Donepezil STADA 5 mg för 25 kronor/månad och Donepezil Sandoz 10 mg för 26 kronor/månad

Alzheimer Sveriges kommentar:
Aricept är originalet vi rekommenderar då det är ett utprövat läkemedel. Donepezil (generikan) är bättre än ingenting alls, men inte det vi rekommenderar. Generikan anses ge sämst effekt av alla Alzheimerläkemedel och priserna varierar kraftigt. Ena månaden ska en tillverkare ha 45 kronor för att nästa månad ta 145 kronor för en månads behov. Parallellt med detta har en andra tillverkare gått ner i pris. Den ständiga prisfluktuationen gör det uppenbart att patienter som får substansen Donepezil utskriven, och där utbytbarhet ingår, får många olika förpackningar och tabletter att komma ihåg.

Substans: Rivastigmin
Originalet: Exelon (kapsel resp depotplåster)

PLÅSTER BÄST ENLIGT ALZHEIMER SVERIGE - KAPSELN ETT RÄVGIFT

Novartis. Godkänd i Schweiz 1997, i Sverige 1998. Depotplåstret ska ha lanserats 2008. Patentet på kapseln gick ut 2011. Generika på depotplåster godkändes i Sverige 2015.
Doser:
Plåstret byts en gång om dagen. Finns i 4,6 och 9,5 och 13,3 mg. Finns även som oral lösning och en munsönderfallande som heter Nimvastid. Kapseln finns i olika storlekar och tas två gånger om dagen.
Pris originalpreparat:
Exelon depotplåster kostar 886 kronor per månad för 4,6 mg, 894 kronor per månad för 9,5 mg och 893 kronor per månad (okt 2016). Vi har ej räknat på kapseln eller den orala lösningen.
Ändamål:
Lätt till måttligt svår Alzheimers, lätt till måttligt svår parkinsondemens. Används ofta till LBD-patienter som har svårt att svälja.
Bromsas sjukdomen?
Nej. Medicinen är enbart symptomlindrande och kan förbättra vardagen för patienten. Tiden i hemmet kan förlängas. Patienten kan bli mindre vårdtung på boendet.
Mål:
Att minska nedbrytningen av signalämnet acetylkolin så att patienten kan ges bättre kognitiva funktioner och minimera försämringen av nuvarande kognitiva funktioner.

Receptorer:
Dubbelverkande. Hämmar enzymen acetylkolinesteras och butyrylkolinesteras.

Effekt:
Kan visa effekt efter 1-2 månader men kan också dröja upp till ett år efter att behandlingen inletts.
Generika:
Läkemedelskopiorna i tablettform går ofta under tillverkarens namn t ex Rivastigmine STADA, Rivastigmine Sandoz. Det har funnits flera läkemedelskopior på depotplåstret, men i dag finns bara en i Sverige och den heter Orivast.
Billigast okt 2016:
Generikan finns bara i första två nivåerna. Orivast 4,6 mg kostar 762 kronor i månaden, 9,5 mg kostar 869 kronor per månad.

Alzheimer Sveriges kommentar:
Substansen är bra men som tablett i magen ger den allra flest biverkningar av alla Alzheimerläkemedel. Vi avråder från såväl orginalpreparat som generika av tabletten.

Vi vill att fler patienter med minnessjukdomar ska få Exelon plåster, som verkar 24/7, har minst biverkningar av alla Alzheimermediciner och stör ej mage/tarm med ytterligare en tablett. Plåstret sätts med fördel på ryggen så att patienten av misstag inte ska pilla av det. Beröring är bra. Vissa patienter kan reagera på klistret. Undvik generikan av plåstren, bland annat då det förekommer mycket klagomål på vidhäftning.

Substans: Galantamin
Originalet: Reminyl

OFTA UNDERSKATTAT

Företag: Janssen-Cilag. Godkänt i Sverige mars 2000. Patentet gick ut 2012.
Doser:
8, 16 och 24 mg. Ska tas en om dagen. Finns även som oral lösning.
Pris originalet:
8 mg 486 kronor per månad, 16 och 24 mg 347 kronor per månad.
Ändamål:
Behandling av mild till måttligt svår demens av Alzheimertyp.
Bromsas sjukdomen?
Nej. Medicinen är enbart symptomlindrande och kan ge många patienter ett bättre liv. Tiden i hemmet kan förlängas. Patienten kan bli mindre vårdtung på boendet.

Mål:
Att minska nedbrytningen av signalämnet acetylkolin så att patienten kan ges bättre kognitiva funktioner och minimera försämringen av nuvarande kognitiva funktioner.
Receptorer:
Dubbelverkande. Hämmar enzymet acetylkolinesteras och samverkar även med nikotinreceptorerna.

Effekt:
Kan visa effekt efter 1-2 månader men kan också dröja upp till ett år efter att behandlingen inletts.
Generika:
Har namn som Galantamin Orion, Galantamin Sandoz etc.
Billigast okt 2016:
Inget utbytesläkemedel denna månad för 8 mg. 16 mg Galantamin Mylan är billigast och tillgänglig på apotek och kostar 28 kronor per månad, 24 mg Galantamin Orion 71 kronor per månad.

Kommentar:
Reminyl uppfattar vi är likvärdig med Aricept, det vill säga en bra Alzheimermedicin med få biverkningar. Undvik generikan (kopiorna), som i Sverige får avvika med upp till 25 procent.

2. GLUTAMATHÄMMARE

Substans: Memantin
Originalpreparat: Ebixa

BÖRJA MED DEN PÅ ÄLDRE PATIENTER PGA SNABBVERKANDE

Företag: Lundbeck. Lanserat 1982 i Tyskland mot Parkinsons sjukdom, 2002 för Alzheimers sjukdom i EU. Patentet gick ut 2013.
Doser:
5, 10 och 20 mg, finns dessutom som oral lösning. Observera att upptrappningen går på en månad. Flera läkare börjar då med ett sk startpaket för första 28 dagarna.
Pris:
641 kronor per månad för alla tabletterna. Startpaketet finns ej (okt 2016) tillgängligt på svenska apotek för orignalläkemedlet.
Ändamål:                                          
Behandling av måttlig till svår Alzheimers sjukdom.
Bromsas sjukdomen?
Nej. Medicinen är enbart symptomlindrande och kan ge många patienter ett bättre liv. Patienten kan bli mindre vårdtung på boendet.
Mål:
Att förhindra att glutamat läcker ut ur cellerna.
Receptor:
Memantin tätar läckande celler.

Effekt:
Går snabbt att öka upp till maxdos. Kan röra sig om 8-10 veckor innan effekt märks på patienten, till exempel vad gäller förbättrad rörlighet men även kognitiva funktioner kan förbättras.
Generika:
Memantine, Nemdatine, Mentixa
Billigast:
Startpaketet för Memanthin Ratiopharm kostar 597,98 kronor och ett startpaket för Nemdatine 598,48 kronor. Vid kontakt med Apoteket i Lund fanns (okt 2016) ej några generika för fortsättningsdosen 20 mg tillgänglig för försäljning. Däremot hittade vi på nätet att enstaka 100-förpackningar Memanthin Ratiopharm 20 mg kunde finnas för 39 kronor per månad.

Kommentar:
Prissättningen och variationen på vad som finns och inte finns är svårbegriplig vad gäller Memantin. Vi är nog mest glada om fler patienter får Memantin utskrivna och det är bra att komma upp till maxdosen 20 mg så snabbt som möjligt.

KÄLLOR FÖR PRISER: FASS. LÄKEMEDELSTILLGÅNG: APOTEK I LUND OCH MALMÖ