Genom att erbjuda BMI-mätningar på alla 70 år eller äldre lyckades man tidigt identifiera vilka pensionärer som var i riskzonen för undernäring – och vända trenden. För de mest sjuka äldre gav kortare nattfasta och fler mellanmål ökad aptit och hälsa.

Nutritionsprojektet i Staffanstorp är ett samlat krafttag mot undernäring hos äldre i Staffanstorp. Samarbetet mellan kommunen, vårdcentralen och Geriatriska kliniken på SUS har lett till nya hälsosamma kilon för många i riskzonen, både bland de äldre som bor hemma och de som bor på särskilt boende.
Carin Andersson, Geriatriska kliniken, SUS Malmö:

“Resultaten är positiva. Vi har hittat ett gemensamt arbetssätt som fungerar. Vårdpersonal får kontinuerlig utbildning om näring, måltider och äldre. Alla över 70 erbjuds screening så att vi hittar dem som är i riskzonen och kan sätta in åtgärder tidigt.”

Många äldre äter för lite eller fel sorts mat och mitt i välfärdssamhället finns därför undernäringen. Går man ner för mycket i vikt ökar minskningen av muskelmassan, immunförsvaret och de inre organen fungerar inte lika effektivt längre. Å andra sidan kan rätt kost verka Fint upplagt ökar aptit.förebyggande; skelettet stärks och muskel-förtviningen bromsas. Eftersom idag friska men för magra äldre riskerar att bli morgondagens sjuka seniorer så har man i Staffanstorp valt att erbjuda alla som är över 70 år och besöker vårdcentralen vägning och mätning. Det samma gäller för de som har hemsjukvård eller bor på särskilt boende. BMI för äldre bör inte ligga under 22. Sylvia Bianconi-Svensson, dietist:

– De pensionärer som ligger i riskgruppen får kostråd och vi brukar bland annat tipsa om dubbla pålägg på smörgåsen, en liten fettklick i maten och att dricka något annat än vatten. Tät uppföljning är också viktigt.

Resultaten är mycket positiva, antalet seniorer som placerades i riskgruppen halverades till det uppföljande besöket. Man börjar med att screena de äldre – räknar ut BMI, frågar om ofrivillig viktförlust och tar reda på om personen har ätproblem, som till exempel bristande aptit eller tuggproblem. Tidiga åtgärder ger god effekt. Vid första besöket så hamnade 9 av 112 av de som var 70 år eller äldre hemmaboende som besökte vårdcentralen i riskgruppen. Bland de som hade hemsjukvård gällde det 33 av 83 seniorer. På de särskilda boendena placerade sig hela 47 av 84 seniorer i riskgruppen. Sylvia Bianconi-Svensson, dietist:

“Äldre på särskilda boenden är väldigt sjuka och orkar ofta inte äta tillräckligt mycket vid de stora måltiderna, därför blir mellanmål så viktiga.”

Maten bör vara energi- och proteinrik, och konsistens-anpassad för de som har svårt att tugga/svälja. Det är viktigt att vara flexibel så att den som vill äta något sent på kvällen eller tidigt på morgonen får möjlighet till det. Fint porslin och omsorgsfull dukning kan också öka aptiten. Om man till exempel erbjuder sina seniorer näringsdrinkar, så kan det kännas mer lockande i ett fint glas särskilt om det sker på natten i samband med att den äldre vaknar till. Nattmellanmål har också visat sig kunna hjälpa till att minska förbrukningen av sömnmedel på särskilda boenden.

I Staffanstorp arbetar man intensivt för att krympa nattfastan för sköra seniorer på särskilda boenden. När projektet startade var ca en tredjedel av de sjuka äldre på fastande mage i mer än 11 timmar. För några av dem var nattfastan hela 15 timmar. Kortare nattfasta kräver att man schemalägger personalen så att det fungerar. Socialstyrelsens rekommendationer är max 11 timmar. Margaret Fritz, medicinskt ansvarig sjuksköterska:

“Nu har vi infört regelbundna nattfastemätningar två gånger om året och nattfastan har krympt ordentligt på flera ställen.”

Carin Andersson, Margaret Fritz och Sylvia Bianconi-Svensson har ansvarat för nutritionsprojektet.

Artikeln ursprungligen producerad på www.ebp.kfsk.se  Text av Jenny Loftrup