Migrationsskolan, SUS har nu webbutbildningar på 10 olika språk

Migrationsskolan har tagit fram webbutbildningar på flera olika språk. Med hjälp av webbutbildningarna vill Migrationsskolan öka kunskapen om demenssjukdomar för både personer som är drabbade av sjukdomen och deras anhöriga.

I utbildningen ges information om hjärnans anatomi, de vanligaste demenssjukdomarna, symptom, BPSD beteendemässiga och psykiska symptom vid demens samt bemötande. Det tar cirka 90 minuter att gå igenom utbildningens alla delar.

Webbutbildningarna finns idag på:

persiska/farsi, polska, BKS(bosniska/kroatiska/serbiska), turkiska, arabiska, engelska och spanska. Den finns nu även på svenska.

https://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/kunskapscentrum-for-demenssjukdomar/Migrationsskola/Webbutbildning/