Miia Kivipelto får Stockholms Sjukhems donationsprofessur

 
Miia Kivipelto har fått Stockholms Sjukhems donationsprofessur.
Foto: KI/Erik Cronberg

Professorn i klinisk geriatrisk epidemiologi vid Karolinska institutet, Miia Kivipelto, har erhållit Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik. Professuren är placerad vid Karolinska instiutet och innebär att 15 miljoner kronor fördelas över tio år med syfte att bredda den geriatriska forskningen. 

Inriktningen för Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik är åldrandets sjukdomar och vård av äldre. Miia Kivipelto, som gjort sig känd för forskning som handlar om hur man med kost och gympa för kropp och knopp kan påverka risken för att drabbas av en svår kognitiv hjärnsjukdom. I den nya donationsprofessuren kommer hon bland annat att arbeta med att utveckla en plattform för högkvalitativa kliniska studier av demenssjukdomar.

Jag är mycket glad och hedrad över att tilldelas donationsprofessuren. Den innebär att vi kan göra en långsiktig satsning för att bredda den geriatriska forskningen, och koppla samman vår befintliga forskning inom demens med flera aspekter av åldrande, säger Miia Kivipelto i ett pressmeddelande från Karolinska instiutet.  

Utöver minnessjukdomarna kommer Miia Kivipeltos forskning även att täcka andra åldersrelaterade sjukdomar, multisjuklighet och läkemedelsanvändning bland äldre. I dag finns inte en klar bild över vad som är den bästa vården för de allra äldsta, personer över 85 år. Situationen för dessa patienter är komplex eftersom de ofta har flera sjukdomar att ta hänsyn till vid behandling.

Vi vet heller inte vilka förebyggande insatser som kan hjälpa dem att åldras hälsosamt. I och med donationsprofessuren får vi tillgång till infrastruktur och patientunderlag som gör att vi bättre kan studera dessa frågor, säger Miia Kivipelto.

Forskningen kommer att drivas i nära samarbete med Stockholms sjukhem. Den 16 november 2016 hålls en installationsceremoni för den nya professuren på Stockholms Sjukhem. Donationsprofessuren till Miia Kivipelto är den tredje professuren som Stockholms Sjukhem har bidragit till.

Stockholms Sjukhem är en privat vårdgivare, grundad 1867 vars  verksamhet drivs utan vinstsyfte. Stiftelsen har verksamhet inom avancerad sjukvård i hemmet, palliativ vård, rehabilitering, geriatrik, allmänmedicin och äldreomsorg.