Alzheimer Sverige, invald i Patient och brukarrådet

Krister Westerlund, arbetande ordförande i Alzheimer Sverige är invald att ingå i patient och brukarrådet för Myndigheten för vård och omsorgsanalys

 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Arbetet ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning.

Vid myndigheten finns ett särskilt patient- och brukarråd. Rådet har till uppgift att identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för analys och granskning. Patient- och brukarrådet har även till uppgift att bistå myndigheten i arbetet med att identifiera patienternas, brukarnas och medborgarnas behov av information. Rådet består av företrädare för bland annat patient- och brukarorganisationer samt patientnämnder. Ledamöterna utses av myndighetens styrelse.

Läs mer om patient och brukarrådets arbete här: