När är egentligen den Internationella Alzheimerdagen – World Alzheimer’s Day?

I går fick vi en fråga på Facebook om vilken som är den ”rätta” Internationella Alzheimerdagen att gå på, eftersom det finns så många olika arrangemang. Det kanske är på sin plats att förklara bakgrunden, så löser sig svaret per automatik:

Internationella Alzheimerdagen, eller World Alzheimer’s Day™ som den heter på engelska, är alltså grundad av Alzheimer’s Disease International, ADI. ADI är en paraplyorganisation för ideella Alzheimerföreningar runtom i världen som jobbar med information och stöd till de som har drabbats av Alzheimers och andra demenssjukdomar samt till deras anhöriga.

Det finns bara en organisation i varje land som är medlem i Alzheimer’s Disease International och det är alltså vi i Alzheimerföreningen Sverige som är detta sedan 1986. Vi var en av organisationens tio första medlemmar.

För att få vara medlem i ADI måste du vara en non-profitorganisation, du måste arbeta med information och stöd till drabbade och anhöriga och måste ha ordet Alzheimers, som alltmer kommit att bli ett samlingsnamn för hela sjukdomsgruppen, i föreningens namn. I dag har ADI 83 medlemsländerna och totalt 103 länder som de samverkar med.

Det är ADI som ger sina medlemmar i uppdrag att arrangera manifestationer av Internationella Alzheimerdagen varje år. Dagen är inte huggen i sten, men det bör ske omkring den 21 september varje år.

Bakgrunden till dagen är att World Alzheimer’s Day instiftades av ADI den 21 september 1994 i samband med en konferens som hölls i Edinburgh, vilket du kan läsa här. 

Det är naturligtvis svårt att få 103 länder att ha manifestationer på exakt samma dag. Dessutom är en del länder ganska stora geografiskt sett. För oss som ideell organisation är det omöjligt att manifestera Internationella Alzheimerdagen över hela Sverige på en och samma dag. Av praktiska skäl har vi till exempel lagt 2014 års största arrangemang i Solna och Helsingborg måndagen den 22 september, eftersom flera artister har föreställningar på söndagarna. Vi har haft olika aktiviteter under september månad runtom i Sverige, bland annat firade vi Internationella Alzheimerdagen den 17 september i Borlänge.

Faktum är att ADI sedan år 2012 lägger mer fokus på månaden september genom att ha instiftat World Alzheimer’s Month™ för att under en hel månad fokusera på Alzheimerfrågor.

Således duggar Alzheimermanifestationer tätt hela september månad. Du kan alltså vara med och manifestera Internationella Alzheimerdagen varje dag i september månad om du har lust! På måndag har vi våra stora arrangemang i Helsingborg och i Solna. Till den senare är det tyvärr fullbokat.

Alzheimerdagen 22.09.2014

Alzheimerdagen 22.09.2014