Föreningar/förbund från Island, Åland, Finland, Norge, Danmark och Sverige samlades för att under tre dagar lyssna på föreläsningar, vara på studiebesök och allmänt lära av varandra.

Föreläsare var professorerna Agneta Nordberg, Caroline Graff, Matti Viitanen, Stockholm, professor Kaj Blennow, Mölndal, docent Elisabet Londos, Malmö.

Minneskliniken i Malmö var värd för studiebesök under ledning av professor Lennart Minthon där deltagarna fick information om BPSD-registret, om Migrationsskolan samt om läkemedelsstudier.

Konferensen avslutades med genomgång av vad organisationerna gjort under 2012 och vad man tänker göra under 2013.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.