Föreningar/förbund från Island, Åland, Finland, Norge, Danmark och Sverige samlades för att under tre dagar lyssna på föreläsningar, vara på studiebesök och allmänt lära av varandra.

 

Föreläsare var professorerna Agneta Nordberg, Caroline Graff, Matti Viitanen, Stockholm, professor Kaj Blennow, Mölndal, docent Elisabet Londos, Malmö.

Minneskliniken i Malmö var värd för studiebesök under ledning av professor Lennart Minthon där deltagarna fick information om BPSD-registret, om Migrationsskolan samt om läkemedelsstudier.

Konferensen avslutades med genomgång av vad organisationerna gjort under 2012 och vad man tänker göra under 2013.