Forskare vid University of California i Berkeley har tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet visar att en ny hjärnavbildningsmetod kan användas för att spåra progressiva stadier av Alzheimers sjukdom hos kognitivt normala vuxna.

Resultaten, som publicerats i tidskriften Neuron, beskrivs som ett stort framsteg för möjligheten till tidig diagnos av neurodegenerativa sjukdomar.
I studien undersöktes 53 individer med så kallad PET-scan. Fem av personerna var unga vuxna i åldern 20-26 år; 33 var kognitivt friska vuxna i åldern 64-90 år; 15 var patienter i åldern 53-77 år som fått diagnosen sannolik Alzheimers.
 

Inom alzheimerforskningen är bland annat två proteiner intressanta, tau och beta-amyloid. Medan det har varit möjligt att mäta ansamlingen av beta-amyloid med PET-scan i flera år har det först nyligen blivit möjligt att använda metoden för att mäta tau hos levande människor.

Processen när tau ansamlas i hjärnan hade tidigare beskrivits i en sexgradig skala, framtagen genom obduktion av avlidna Alzheimerpatienter och kognitivt friska äldre. Den aktuella studien är den första som kunnat kartlägga samma stadier hos levande människor, och som dessutom inte har några tecken på kognitiva förändringar.

Detta öppnar för möjligheten att använda PET-undersökningar både för diagnostik och uppföljning och utveckling av nya behandlingsmetoder för Alzheimer, säger Michael Schöll, forskare vid Göteborgs universitet och gästforskare vid UC Berkeley i ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin.