Personer med Downs syndrom okänd patientgrupp med Alzheimersymptom

En majoritet av de personer som har Downs syndrom utvecklar Alzheimersymptom vid åldern 40-55 år, men kunskapen om att så är fallet brister. Nu har Allmänna arvsfonden beviljat Alzheimerföreningen Sverige och Svenska Downföreningen medel för ett treårsprojekt som ska leda till bättre kunskap och stöd för patienter, personal och anhöriga.

Det är kanske inte så vanligt att koppla ihop Downs syndrom och Alzheimerssymtom, men faktum är att många personer med Downs syndrom drabbas.

- Det slår ofta till mellan 40 och 55 års ålder och man bedömer att ungefär 80 procent av dem drabbas, berättar Alzheimerföreningen Sveriges ordförande Krister Westerlund.

Problemet är att denna patientgrupp kan vara svårdiagnostiserad, då det även finns annan problematik med i bilden. Symptomen framstår därför inte alltid som så tydliga.

Nu ska alltså de här bristerna åtgärdas. I februari meddelade Allmänna arvsfonden att Alzheimerföreningen Sverige och Svenska Downföreningen tilldelas medel för att under tre år arbeta med projektet som blir ett av de trettio nya projekt som Allmänna arvsfonden beviljat pengar till.

Inom projektet Downs syndrom och demenssymtom av Alzheimertyp” kommer Alzheimerföreningen Sverige i samverkan med Svenska Downföreningen att genomföra en kartläggning av behoven och bygga upp fungerande stödfunktioner för målgruppen. Alzheimerföreningen i Sverige och Svenska Downföreningen ska också i samverkan med vården ta fram informations- och utbildningsmaterial för vårdpersonal och anhöriga samt utbilda vårdpersonalen kring anpassade vård- och stödformer.

Efter projektslut ska deltagande samarbetsorganisationer använda sig av materialet och sprida det vidare i sina nätverk. Ambitionen är också att föreningarna efter projektslut ska fortsätta utbilda vårdpersonal.

- Vi har letat internationellt efter liknande projekt som rör personer med Downs syndrom, men har inte hittat något. Så vi har kommit fram till att det är världsunikt, säger Alzheimerföreningen Sveriges ordförande Krister Westerlund.

- Det här projektet tror jag kan bli utmärkt för forskare att följa och på sikt tror jag att vi även kan bli till hjälp för andra länder som ju måste ha samma problematik de också.

Länk till Allmänna Arvsfondens information om februaritilldelningen har ni här. 

TEXT: LENA BREITNER