Alzheimerföreningen pekar ofta på hur samhällets brister vad gäller satsningar på forskning. Men den senaste månaderna har vi noterat flera viktiga framgångar för våra forskare. Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har till exempel tilldelat professor Agneta Nordberg med kollegor 33 miljoner kronor för att utveckla nya diagnosmetoder av Alzheimers sjukdom.

I november förra året delade Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, ut 300 miljoner kronor till olika nya biomarkörprojekt. Bland de 134 ansökningarna för forskning kring biomarkörer med klinisk relevans var det bara nio som belönades. Dessa höll hög internationell klass och ansågs som synnerligen värda att satsa på.

Ett av de nio projekten berörde Alzheimers sjukdom, nämligen det projekt som sökts av professor Agneta Nordberg, Karolinska institutet. Projektet Nya biomarkörer vid tidig diagnos och behandling av Alzheimers får 33 miljoner kronor. Förhoppningen är att biomarkörerna ska innebära tidig upptäckt av Alzheimers sjukdom, vilket på sikt ska möjliggöra utveckling av nya behandlingsmetoder.

Medsökande i det femåriga projektet är professor Hans Ågren, KTH, professor Bengt Långström, Uppsala universitet, samt professor Christian Hallin, professor Lars-Olof Wahlund, professor Laura Fratiglioni och forskarassistent Eric Westman, Karolinska institutet.

SÖDERBERGS PROFFESSUR OCH 10 MILJONER TILL BLENNOW

Kungliga Vetenskapsakademinen har tilldelat Kaj Blennow, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2014. Professuren ska främja internationellt ledande forskning inom medicin och uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor under fem år.

I utnämningen poängteras Kaj Blennows framgångar inom Alzheimerforskningen och de biomarkörer som har utvecklats under hans ledning vid Neurokemiska Laboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och som används i dag världen över.

- Min ambition med professuren är att utveckla en komplett panel av biokemiska tester som kan användas både för tidig diagnostik och för att få en fördjupad förståelse för de molekylära sjukdomsmekanismerna vid Alzheimer och därigenom en möjlighet att utveckla optimala terapier, säger Kaj Blennow i ett pressutlåtande.

NÄRINGSLIVSPRIS TILL LENNART MINTHON

Professorn och överläkaren Lennart Minhton, Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, har tilldelats 2014 års näringslivspris inom Life Science.

”Årets vinnare har under flera år tillsammans med engagerade medarbetare initierat och utvecklat metoder och verksamheter som förbättrat och effektiviserat vården av äldre som drabbats av demensrelaterade sjukdomar. Minneskliniken, nationellt kvalitetsregister inom demensvård och migrationsskolan är imponerande exempel på sådana initiativ som alla rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt”, lyder juryns motivering.

ELISABET LONDOS BLEV ÅRETS HANDLEDARE

Elisabet Londos, lektor och överläkare inom neurokognitiva sjukdomar, utnämndes till årets handledare 2014 i Malmö. Bakom utnämningen står SYLF, Sveriges yngre läkares förening i Malmö. I motiveringen kan man läsa att hon är engagerad, motiverar och angriper problem som ett lejon. Hon har upp till fem doktorander åt gången och ger dem lika mycket feedback och handledning. Hon ses också som en engagerad läkare som kämpat för sina patienter i många år.

200 000 TILL SEBASTIAN PALMQVIST

Neuroforskaren Sebastian Palmqvist, enheten för kliniska minnessjukdomar vid Lunds universitet, har fått 200 000 kronor när Eva och Göran Bundys stiftelse till stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet delas ut för första gången.

Sebastian Palmqvist är också en av tolv mottagare av 2015 års AD/PD Junior Faculty Award, ett internationellt pris som delas ut till unga forskare inom degenerativa sjukdomar (Alzheimer och Parkinson).

Hans studier har bland annat jämfört träffsäkerheten hos amyloid PET och biomarkörer i ryggvätska för att förutsäga vilka individer som kommer ett utveckla Alzheimers sjukdom.

TEXT: LENA BREITNER

2013 STARTADES STIFTELSEN ALOIS ALZHEIMERS, MED SYFTE ATT STÖDJA KLINISK PATIENTNÄRA FORSKNING, VILKET I KLARTEXT BETYDER ATT VI INTE FORSKAR PÅ DJUR. ALZHEIMERGÅTAN LIGGER HOS MÄNNISKAN, INTE HOS MÖSS. SÄTT IN DITT BIDRAG PÅ BG 900-3393 ELLER PG 90 03 39-3. WWW.ALZHEIMERSTIFTELSEN.SE