Rapport uppmärksammar vår sammanställning - demenssjuka dominerar på äldreboenden men få har demensplats

I går uppmärksammade SVT:s Rapport Alzheimerföreningens sammanställning av situationen i demens-Sverige. I senaste numret av Alzheimertidningen, som ska dyka upp i brevlådan i skrivande stund, har vi grävt ner oss i de senaste rapporterna från Socialstyrelsen. En av rapporterna visar att demenssjuka dominerar på landets äldreboenden. Hela 68 procent, ungefär två tredjedelar, av platserna innehas av personer som är demenssjuka. Men bara hälften av dessa har en demensplats.

Socialstyrelsens rapport visar också att många demenssjuka vårdas på boenden med låg personalbemanning. Behöver vi påpeka att just demenssjuka är en personalkrävande patientkategori? Kan det bli annat än fel?

En annan rapport från Socialstyrelsen som hänger ihop med dessa uppgifter handlar om utredningsläget och tilldelning av demensläkemedel. Socialstyrelsen har gett primärvården skarp kritik för att de i alltför hög grad sätter diagnosen Demens UNS, dvs demens utan närmre specifikation. Det är ungefär 50 procent av primärvårdens diagnoser som blir en UNS-diagnos, vilket Socialstyrelsen påpekar är på tok för högt.

Demens UNS är en icke-diagnos, säger Alzheimerföreningens ordförande Krister Westerlund. Socialstyrelsen påpekar att mellan 60 och 70 procent av de demenssjuka har Alzheimers sjukdom. Ställer man siffrorna mot varandra kan primärvårdens höga UNS-diagnoser inte ses som något annat än slentrianmässiga insatser för att bli av med en patient. 

Socialstyrelsens beräkningar är detaljerade och går ner på kommun- och landstingsnivå. Sammantaget är de viktiga för Alzheimerföreningens fortsatta arbete för att förbättra situationen för demenssjuka och deras anhöriga. Och siffrorna är mycket viktiga, då kommunernas planering får vård och omsorg måste förändras och anpassas till verkligheten. 

Socialstyrelsen har i år genom två rapporter på en rad punkter visat vad vi har känt till i åratal. Men nu har vi alltså väldigt konkreta siffror som alla kommuner och landsting måste förhålla sig till, säger Krister Westerlund.

Inslagen i Rapport Morgon har ni här (ca 4.20 in i programmet) och här för kvällsinslaget här (ca 16 min in i programmet). Notera att inslagen bara är tillgängliga t o m 26 november 2014.

Ni har också en skriftlig sammanställning från SVT här, Demenssjuka tar över på äldreboenden, som troligen ligger kvar längre.