Striden om Socialstyrelsens föreskrifter för bemanning i särskilt boende ser ut att gå mot ännu ett kapitel, som också det kan försena satsningen på att bemanna äldreboendena med mer personal.

Läs hela artikeln i tidningen Veteranen här: