Samhällets kostnader för demenssjukdomar har ökat med 13 miljarder kronor på sju år

Samhällets kostnader för demenssjukdomar har ökat med 13 miljarder kronor på sju år. Detta trots att kostnaderna per demenssjuk person har minskat. Det framgår av en ny rapport från Socialstyrelsen. Läs mer på Swedish Brain Powers hemsida här:

Demenssjukdomarna, som är kroniska, långvariga och sakta men säkert leder till omfattande funktionsnedsättningar, påverkar hela livssituationen för de sjuka själva och deras anhöriga under många år. Vård av demenssjuka är också mycket resurskrävande vilket är en stor utmaning inte bara för den offentliga vården och omsorgen utan också för de demenssjukas närmaste familj, vänner, grannar mm. Socialstyrelsen har tidigare publicerat två rapporter där demenssjukdomarnas kostnader år 2000 och 2005 presenterats.

Läs hela sammanfattningen på Socialstyrelsens hemsida här: