Se människan! Hör Stina Wollters samtal med diakonen Kristina Telerud om demenssjuka och andra drabbade

I söndags kväll, den 9 november, sände P4 traditionellt programmet Söndagarna med Stina Wollter. Just detta program bara måste du lyssna på! Länk har du här.

Stina Wollter inleder programmet genom att berätta hur hon fick inspiration till kvällens program. Hon hade ideellt ställt upp som moderator på Alzheimerdagen, som Alzheimerföreningen Sverige arrangaerade den 22 september i år. Arrangemanget hölls på Aula Medica i Solna och bland alla inspirerande föreläsningar och framföranden var det något som var lite extra.

Stina Wollters mamma är demenssjuk och nu fick hon höra en lugn röst ”som gick rakt in i min sorg och oro”. Rösten tillhörde diakonen Kristina Telerud och det som åhörarna i Solna fått höra var ett filosofiskt föredrag som handlade om att se människan. Hur man på Ersta diakoni redan i mitten på 80-talet hade beslutat sig för att stryka ordet ”dement” ur ordlistan när man startade Alzheimer Café tillsammans med Alzheimerföreningen Sverige. 

– Du är dement är förfärligt att säga, menade Kristina Telerud och förklarade att dement kommer av latinet och betyder själlös.

Stina Wollter ville alltså höra mer om Kristina Teleruds tankar och bjöd in henne till sitt program. Det blev en timmes samtal med mycket livsvisdom och viktiga reflektioner kring vård, omsorg, socialt arbete och åldrande. Det handlade således inte enbart om demenssjuka människor.

Som diakon på Ersta diakoni har Kristina Telerud även arbetat med anhöriga till personer med beroendesjukdomar. I programmet får vi veta att man ifrågasattes för detta. Anhöriga behövde väl ingen hjälp? Men jo, i dag vet vi verkligen bättre.

1986 var det dags att starta Alzheimer Café, vilket skedde i samarbete med Alzheimerföreningen Sverige. Idén kom från Holland och handlar om att drabbade och anhöriga ska kunna träffas under avslappnade förhållanden, och där man gärna ska få lära sig lite på samma gång. Kristina Telerud berättar i programmet att folk skrattade och hånade dem även här. Demenssjuka skulle ju inte ens komma ihåg att komma! Att drabbade och anhöriga dessutom skulle träffas ihop väckte faktiskt till och med ilska.

Även om skammen kring demenssjukdomarna tyvärr fortfarande finns kvar har mycket blivit bättre. Alzheimer Café drivs i dag av Alzheimerföreningen på flera platser i Sverige och med olika samarbetspartners. Drabbade och anhöriga törstar verkligen efter information och samvaro!

Kristina Telerud är i dag pensionär, men har för den skull inte slutat engagera sig. Tvärtom. Hon har många åsikter kring vården och omsorgen, och hur den ska kunna bli bättre. Det handlar om att se människan.

– Vi har glömt bort att se att det är människor som vi arbetar med. Det låter otroligt konstigt men vården och omsorgen är upplagd efter andra saker, som att personalscheman ska gå runt, säger hon bland annat.

Rätten att vara subjekt i sitt eget liv blir därför förbisett. Individen knölas in i det överordnade systemet. Du blir en diagnos mer än människa. Politiker i riksdag, landsting och kommuner borde lyssna mer på henne. Det är ett stort glapp mellan ansvariga politiker och de som är på golvet.

Kristina Telerud konstaterar att man ofta skriver fantastiska dokument om värdegrunder, som låter bra, men som inte har något med verkligheten att göra. Hemtjänst och omsorg bygger på tidssatta insatser. Tid är en bristvara. Biståndshandläggarens viktigaste uppdrag är att hålla budget. Pengar är en bristvara. Även de som arbetar i systemet blir kränkta, menar Kristina Telerud, som hävdar att det inte behöver bli dyrare om man utgår från människan. 

Så var vi där igen: Se människan! Hela tiden detta återkommande tema. Och när timmen var slut var konstnären och fotografen Elisabeth Olsson Wallin den första som var ute i etern för att kommentera programmet. Och så pratade om… Ja, just det: Ecce Homo! Se människan!

Programmet hittar ni här! 

TEXT: LENA BREITNER

P.S. Kristina Teleruds tankar och filosofiska inställning har betytt mycket för många, och även för Alzheimerföreningens verksamhet. Hon har i flera år suttit i Alzheimerföreningen Sverige styrelse. D.S.