Skåne tar täten med handlingsplan mot minnessjukdomar

90 procent av patienterna ska ha Alzheimerläkemedel 2018

Artikel ur Tidningen Minnesvärt 1/2016

Den hårt kritiserade diagnosen Demens UNS ska vara utrotad i Skåne år 2020. Inom två år ska över 4 000 fler skåningar få läkemedelsbehandling. Region Skåne blir först ut i landet med en handlingsplan som innebär rätt till vård och behandling för minnessjuka.

Den här planen skulle man kunna rulla ut i hela Sverige om man vill, säger professor Lennart Minthon.

Han är initiativtagare till handlingsplanen, som går under namnetStrategisk utvecklingsplan för jämlik demensvård i Region Skåne” och som antogs i mars i år.

Ska det satsas mer eller mindre på Alzheimervården i Sverige? Svaret är: landsting och kommuner måste göra det men blundar oftast för utmaningen. I takt med att den åldrande befolk­ningen ökar får vi också fler patienter. Underdiagnostiseringen är stor och i synnerhet primärvården har kritiserats för att inte prioritera denna patientgrupp.

2014 lade Socialstyrelsen fram en utredning som visade att bara 3 av 10 Alzheimerpatienter fick en diagnos och läkemedelsbehandling. Andelen som i primärvården diagnostiserats med Alzheimers sjukdom var dessut­om anmärkningsvärt låg – bara tjugo procent när det borde legat på mellan 60 och 70 procent.

Socialstyrelsen var också kritisk till att primärvården diagnostiserade så mycket som hälften av patienterna med Demens UNS (UNS=Utan Närmre Specifikation). Denna slentriandiagnos måste minska, menade man.

Under lång tid har läkemedel bara rekommenderats till Alzheimerpatien­ter, men i dag vet man via forskning att även andra grupper med kognitiv svikt kan svara väl på behandlingen.

Med äldre patienter är det väldigt vanligt med kombinationer, till exempel av vaskulära skador och Alzheimers, säger Lennart Minthon.

Genom flera svenska forsknings­ studier vet man att patientens livs­ kvalitet kan förbättras, men också att behoven av hemtjänst och särskilt boende i bästa fall kan skjutas upp flera år på framtiden. Samhället bör därmed ha ekonomiska motiv till att läkemedel ges till fler patienter.

I mars i år fattade hälso- och sjukvårdsnämnden i Skåne beslut om handlingsplanen för minnessjuka. 2018, alltså om mindre än två år, ska ingen läkare längre sätta diagnosen Demens UNS för patienter under 75 år. År 2020 ska inga nya Demens UNS­-diagnoser sättas i Skåne. Målet är tydligt. En patient ska ha en riktig diagnos på en faktisk sjukdom.

Av Region Skånes 1,3 miljoner invånare beräknade Socialstyrelsen att länet år 2012 hade drygt 21 000 personer med utvecklad minnessjukdom. Kostnaden för vård och omsorg är i Skåne beräknad till 8,3 miljarder årligen. Antalet patienter i Skåne stiger för närvarande med ungefär 300 personer årligen. Antalet nya fall är drygt 3 400 per år, vilket innebär att i genomsnitt 9-10 skåningar utvecklar minnessjukdomar dagligen.

Detta är en utmaning främst för kommunerna då hemtjänst, kort­tidsboenden och särskilda boenden är deras ansvar. Enligt Socialstyrel­sens beräkningar tar kommunerna 78 procent av minnessjukdomarnas samhällskostnader.

Region Skåne har som mål att även de 33 skånska kommunerna ska ställa sig bakom Alzheimerplanen.

Det borde finnas intresse för en samverkansmodell där man jobbar i team och med uppsökande verksamhet, säger Anna­-Lena Hogerud, ordförande för hälso­- och sjukvårdsnämnden, S.

Hon pekar på det nya hälso- och sjukvårdsavtalet för Skåne som ska tecknas i höst. En av tankarna är just att hantera grupperna äldre och min­nessjuka. Genom uppsökande verksamhet ska man till exempel undvika onödiga inläggningar. Men det finns också andra vinster. Mycket tyder på att den uppsökande verksamheten också är ett framgångskoncept för att öka andelen sjuka som får diagnos och läkemedel. Alzheimer Sverige får till exempel ofta frågor från anhöriga om hur de ska få sin släkting till läkaren. Genom besök i hemmet kan man avdramatisera och förenkla.

Andelen minnessjuka skåningar som får en diagnos ökar med ett par procent om året. 2015 beräknades 54,3 procent ha en diagnos. Av dessa uppskattas knappt hälften av de behandlingsbara patienterna ha fått läkemedelsbehandling. Totalt har alltså endast ungefär en fjärdedel av patienterna fått läkemedel. Detta vill Region Skåne förbättra.

I den Alzheimerplan som antagits framgår att man med start 2018 ska ge behandling till minst 90 procent av de behandlingsbara patienterna. Förutom att man ska förbättra diag­nostiken och ge fler diagnos så ska många flera få läkemedelsbehandling. Enligt Minnesvärts bedömning rör det sig om minst 4 000 fler patien­ter som ska få läkemedelsbehandling bara inom de närmsta två åren.

Parallellt med detta ska verksam­heten vid vårdcentralerna stärkas. Förutom specialistkliniker på sex orter i Skåne kommer antalet minnesmot­tagningar på Region Skånes vårdcen­traler att öka. I dag har 71 av de 155 vårdcentralerna en minnesmottagning.

TEXT: LENA BREITNER

ARTIKELN PUBLICERADES I ALZHEIMER SVERIGES TIDNING MINNESVÄRT 2/2016. CITERA OSS GÄRNA - MEN ANGE ALLTID KÄLLA. VILL DU PRENUMERERA? KLICKA HÄR