Vårt jobb på Alzheimers Sverige är att sprida kunskap! Det handlar om att uppmärksamma allmänheten på vikten av diagnos och medicinsk behandling, men också på att medvetandegöra politiker och allmänheten om vikten av att satsa på vård och omsorg av minnessjuka. 25 800 nya fall tillkommer varje år. Det blir 71 svenskar om dagen.

160 000 svenskar lever i dag med en minnessjukdom. Det är en siffra som ofta upprepas i media. Men i höstens kampanj har vi tittat på något annat, nämligen antalet nya fall som tillkommer varje år.

Socialstyrelsen har räknat ut att ungefär 25 800 människor utvecklar en minnessjukdom varje år. Att ha utvecklat en minnessjukdom innebär att kognitiva problem påverkar förmågan att hantera vardagen eller förmåga att sköta sitt arbete.

Det kan röra sig om att ha problem med korttidsminnet, men också att inte längre förstå en programvara på arbetet eller hantera en knapptelefon. Det kan röra sig om orienteringsproblem, till exempel förmågan att hitta hem eller röra sig i ett rum..

Bryter vi ner siffrorna blir de mer förståeliga för våra politiker. Att 12 människor om dagen i Stor-Stockholm utvecklar en minnessjukdom är tankeväckande för de som är ansvariga för att patienterna ska få diagnoser och vård, nämligen Stockholms läns landsting.

alz-puff-malmo

Även på kommunnivå är det viktigt att påminna våra politiker om verkligheten. Det är ju kommunen som tar den största delen av kostnaden via omsorgen. De måste ju planera för dagverksamhet och demensboenden, för att inte tala om att ha tillgång till personal med demensutbildning.

I Stockholms stad är det 5 om dagen som utvecklar en minnessjukdom. I Göteborgs stad är det drygt 3 om dagen, i Malmö kommun 2 om dagen.

I kommuner som Linköping, Norrköping, Jönköping och Helsingborg är det i snitt 1 person om dagen som utvecklar en minnessjukdom.

I mindre kommuner får vi räkna månadsvis. I Örnsköldsvik räknar vi med 15 nya fall i månaden och i Borlänge 11 nya fall i månaden. I Växjö kommun beräknas 18 kommuninvånare i månaden utveckla en minnessjukdom medan det är 22 personer som gör det i Halmstads kommun.

Ladda gärna ner våra bilder och sprid dem! Kom ihåg de viktigaste siffrorna! Det är 71 om dagen i Sverige. I världen är det en hjärna som drabbas var tredje sekund!