"Ett av många dilemman som personer som drabbats av demens ställs inför, är vem som ska
berätta om det, vid vilken tidpunkt och hur mycket information som ska lämnas ut. Vi vet för 
närvarande väldigt lite om vad som påverkar någons beslut att prata (eller inte) med andra om diagnosen. Med detta projekt strävar vi efter att bättre förstå de faktorer som påverkar människors beslut att dela eller inte dela detaljer om sin kognitiva sjukdom."


Om du är intresserad av att delta i studien kan du kontakta Gianna Kohl på mailadress G.Kohl@ucl.a.uk