Sven Wollter och Mikael Neumann på Alzheimerdagen i Malmö 21/9

Välkomna till Malmö Live kl 18-21!

Vad skiljer en Alzheimerpatient från en frontallobspatient? Varför kan inte Lewy body-patienten själv resa sig från en stol? På internationella Alzheimerdagen i Malmö den 21 september kommer forskare att samtala med skådespelaren Sven Wollter, som spelat in filmsekvenser för att belysa episoder och symptom. Mikael Neumann och Tommy Juth underhåller.

 
Sven Wollter är skådespelare som under många år verkat för Alzheimerfrågorna. 2016 debuterade han med romanen Hon, han, döden.
Foto: Ordfront/Jan-Åke Eriksson

Kan man se om en människa har Alzheimers sjukdom eller frontallobsdemens? Svaret är att indikationerna kan blir väldigt tydliga om man förstår sjukdomarna.

Skådespelarna Sven Wollter och Tomas von Brömssen har tolkat de olika sjukdomarna som i flera filmsekvenser gör det väldigt tydligt hur de olika minnessjukdomarna kan framträda.

En av dem, Sven Wollter, kommer till Internationella Alzheimerdagen i Malmö onsdagen den 21 september. Mellan klockan 18 och 21 kommer just dessa filmsekvenser att visas.

Sven Wollter kommer att tala om sitt mångåriga engagemang för patienter med Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar. Han kommer också att delta i en paneldiskussion om filmsekvenserna.

I panelen kommer bland annat professor Elisabet Londos, Minneskliniken i Malmö, att sitta. Hon är Sveriges ledande expert på Lewy body sjukdom, en sjukdom som 20 000 svenskar beräknas ha och som oftast drabbar män. Sjukdomen är både skrämmande och fascinerande. Patienterna är ofta intellektuellt välbevarade, har ofta god insikt om att något är fel och misstas ofta vara deprimerade eller ha Parkinsons sjukdom. Felmedicinering är vanlig och förvärrar ofta symptomen, vilket bland annat gällde i fallet med skådespelaren Robin Williams, som tragiskt tog sitt liv 2014.

I panelen finner vi även professor Lennart Minthon, Minneskliniken i Malmö, som varit initiativtagare till den banbrytande demensplan som Region Skåne antog i våras.

Antalet människor som lever med en minnessjukdom ökar. Varje dag beräknas 71 svenskar utveckla Alzheimers sjukdom eller någon annan svår kognitiv hjärnsjukdom. I Skåne är det nio om dagen!

Det är oerhört viktigt att få en diagnos och behandling. I Skåne beräknas 54 procent av de drygt 21 000 patienterna ha fått en diagnos. Av dessa får bara hälften en läkemedelsbehandling.

Utan diagnos får du inte lika mycket hjälp av kommunen. Du får inte heller den medicinska behandling som kan förenkla vardagen och ge ett bättre och längre liv hemma, säger Alzheimer Sveriges ordförande Krister Westerlund.

 

 
Mikael Neumann levererar glimten i örat - och säkert pappa Ulriks Kärleksvals.
Foto: Ulf Stjernbo

Region Skåne tog i våras beslut om rätten till vård och behandling, som innebär att över 4 000 skåningar att kunna få läkemedelsbehandling inom två år. Om detta och mycket mer kan Lennart Minthon berätta.

Internationella Alzheimerdagen bjuder också på sång och musik. I år är det de mycket omtyckta Mikael Neumann och Tommy Juth som intar scenen.

Vi tror oss kunna utlova glimten i örat, men också några  ord om Mikael Neumanns pappa och musikerkollega Ulrik Neumann – samt inte minst hoppas vi få höra Ulrik Neumanns vidunderligt vackra Kärleksvals.

VAD?                       Internationella Alzheimerdagen

VAR?                       Malmö Live, Lokal: Kuben hitta hit, klicka här

NÄR?                       Onsdagen den 21 september klockan 18-21

HUR?                      Kom gärna i god tid. Det är fri entré, ingen förbokning.

 

FAKTA:
Den Internationella Alzheimerdagen,
World Alzheimer’s Day™ instiftades den 21 september 1994 av den globala samarbetsorganisationen Alzheimer’s Disease International, ADI. Alzheimer Sverige har i uppdrag att manifestera händelsen i vårt land. Syftet är att ge kunskap och ha roligt.

Alzheimer Sverige, bildad 1986 under namnet Alzheimerföreningen i Sverige, är en riksorganisation med säte i Lund som arbetar för patienter med minnessjukdomar samt deras anhöriga. Vi bedriver telefonrådgivning, arrangerar Alzheimer Café runtom i Sverige och manifesterar årligen Internationella Alzheimerdagen. Vi ger ut tidningen Minnesvärt.

Minnessjukdomar är ett samlingsnamn för svåra kognitiva hjärnsjukdomar där Alzheimers sjukdom är vanligaste. Andra diagnoser är vaskulär demens, frontallobsdemens och Lewy Body sjukdom. Blanddiagnoser är vanliga.

I Sverige beräknas 160 000 ha utvecklat en minnessjukdom varav omkring 100 000 har Alzheimers sjukdom. Omkring 9 000 personer är unga demenssjuka, dvs under 65 år. Varje dag beräknas 71 svenskar, varav 9 skåningar och 2 Malmöbor utveckla en minnessjukdom.

Det svenska samhällets kostnader för minnessjukdomarna är 63 miljarder årligen, vilket är mer än vad kostnaderna för cancer, hjärt/kärl-sjukdomar och stroke är tillsammans.

Det finns inget botemedel. Däremot finns det symptomlindrande läkemedel för Alzheimers sjukdom som förlänger liv och göra att patienten kan bo kvar längre hemma med ökad livskvalitet. Det finns även andra sjukdomsgrupper som svarar på demensläkemedlen.