Sverige bör visa framfötterna på Alzheimer Europes konferens i Köpenhamn i höst

I över ett kvarts sekel har samarbetsorganisationen Alzheimer Europe arrangerat årliga internationella konferenser om vård, omsorg och forskning kring demenssjukdomarna. I år hålls den 26:e konferensen i Köpenhamn, närmre bestämt den 31 oktober till och med den 2 november.

Temat för i år är "Excellence in dementia research and care", vilket bör översättas med "Framstående forskning och omsorg kring demenssjukdomar". Just sådant här framhävs ju ofta att vi i Sverige är duktiga på. Men har detta gett avtryck på Alzheimer Europes tidigare konferenser? Inte de senaste sex åren. Förra året hade Storbritannien 4 huvudtalare och Slovenien, som var värd för konferensen, hade också 4 huvudtalare. Sverige hade en huvudtalare, nämligen Bengt Winbladh från KI.

Under åren 2011-2014 hade Sverige noll (0) huvudtalare. 2010 hittar vi återigen Bengt Winbladh som enda svenska huvudtalare. Sverige syns alltså inte alls så internationellt som det ibland framställs i Sverige. Än så länge finns ingen svensk huvudtalare inför Köpenhamns-konferensen, men jag noterar att en av programpunkterna är "Nordic Session - National dementia action plans – Experience from Sweden, Norway and Denmark"

Nu är naturligtvis inte Alzheimer Europes konferenser de enda Alzheimerkonferenserna i världen, men de ger en bra bild av att Sverige faktiskt är ganska svagt. Svagheten beror inte på forskarnas engagemang, utan snarare på bristande stöd och engagemang politiskt sett.

Med detta sagt hoppas jag att vi får se flera svenska namn på konferensen vad gäller vård, omsorg och forskning. Danmark ligger nära oss och vi har många goda exempel på forskning, vård och omsorg att visa upp.

BPSD-registret är ett lysande exempel på en "svensk produkt" som väcker stort intresse internationellt som Danmark är på väg att införa och Tyskland, Japan och Australien har visat intresse för att göra de också.

"Call for abstracts", alltså en begäran om ett sammanfattande paper, pågår just nu. Deadline är 30 april. Mer information om konferensen hittar ni här.
Programmet hittar ni här (uppdateras efterhand).

Alzheimer Europes konferens i Köpenhamn arrangeras av danska Alzheimerforeningen och Alzheimer Europe med stöd av bland annat EU.