Tack Karin Gustafsson - vår representant i Alzheimer Europe

 I oktober 2015 valdes Karin Gustafsson från Göteborg in som svensk representant i samarbetsorganisationen Alzheimer Europes arbetsgrupp för människor som lever med en demenssjukdom. Arbetsgruppen heter EWGPWD, som står för The European Working Group for People With Dementia. Tillsammans med maken och medföljaren Lars Gustafsson har hon deltagit vid arbetsgruppsmöten i Bryssel. Läs mer Artikel i tidningen Minnesvärt nr 2 2016

Karin har nu valt att avsluta sitt deltagande från årsskiftet och Alzheimer Sverige vill rikta ett varmt tack till Karin och Lars för deras engagemang under åren!
Nyhetsbrev Januari 2018 Alzheimer European Working Group of People with Dementia