Tre år till för Krister Westerlund - Claes Malmberg ny i styrelsen

Lördagen den 28 maj hölls årsmöte i Alzheimer Sverige. Krister Westerlund omvaldes på tre år till ordförande för Alzheimer Sverige. Yvonne Sjöberg omvaldes på samma mandatperiod som ordinarie ledamot. Hon förväntas bli omvald till vice ordförande på konstituerande styrelsemöte.

Nya i styrelsen är ordinarie ledamot Börje Lidén, även ordförande i lokalföreningen Helsingborg-Höganäs, samt ersättare Claes Malmberg, skådespelare och komiker.

Vid årsmötet förklarade Krister Westerlund att det blir hans sista mandatperiod. Han började som tjänsteman på föreningen 1996 och blev föreningens ordförande år 2000. Han kommer att fylla 75 år året då nuvarande mandatperiod går ut och kommer alltså även att lämna sin fasta anställning som chef för Alzheimer Sverige. En av den nya styrelsens uppgifter blir således att se till att en generationsväxling sker. En av de stora uppgifterna för en arbetande ordförande är att arbeta för att finansiera verksamheten.