Två års fängelse för 69-åring som fejkade demens - bilkörning avgjorde och Försäkringskassan får underkänt för bedömning

I dag kom domen mot den 69-årige man som Alzheimerföreningen Sverige och Alzheimertidningen uppmärksammat i nr 1/2015. Mannen har spelat demenssjuk sedan mitten på 1990-talet och han och familjemedlemmar har orätt fått ut assistans- och handikappersättning genom åren, fastslår domstolen som dock på grund av preskriptionstid endast tagit ställning till åtta år av bidragsbrott och bedrägeri för drygt 4,7 miljoner kronor.

Mannen döms till 2 års fängelse för grovt bidragsbrott vid 84 tillfällen och grovt bedrägeri vid 33 tillfällen.

Förutom fängelsedomen på två år ska 69-åringen och hans dotter gemensamt utbetala skadestånd om 4 097 801 kronor till Försäkringskassan. 69-åringen, dottern och en f d svärdotter ska solidariskt ersätta Försäkringskassan med 615 834 kronor. Själv ska 69-åringen dessutom ersätta Försäkringskassan med 37 200 kronor.

Sammanlagt rör det sig alltså om ett skadestånd om 4 750 835 kronor. Enligt domen är egendomar satta i kvarstad som ska täcka skadeståndet.

Av domen framgår att åklagarens expert, docent i neurologi vid Göteborgs universitet, Lennart Persson, konstaterar att en ordentlig demensutredning borde ha genomförts, vilket dock aldrig skedde då patienten och dess anhöriga såg till att inte samverka till något sådant.

I domen framgår att det anses vara klarlagt att 69-åringen sedan 1998 och fram till 2012 både haft bil och kört bil. Hade 69-åringen haft en progressiv form av den specifika demenssjukdom som läkare diagnostiserat honom med hade han inte kunnat köra bil, då det krävs orienteringsförmåga. 2012 klarade han både rondellkörning och filbyten.

Om han haft den långsamma formen av den specifika demensformen hade han inte ena dagen kunnat köra bil och den andra dagen varit oförmögen att sköta sina ADL-funktioner (klara sin dagliga livsföring vilket var orsaken till att han fick assistans- och handikappersättning).

Domstolen berör också att mannen påträffats flera gånger på svartklubb på 2000-talet, spelandes poker, samt varit på sjukhus för hjärtinfarkt och skrivits ut efter att ha varit i princip återställd från vissa nedsatta kognitiva funktioner.

Alzheimerföreningen Sverige noterar att tingsrätten i Malmö slår fast att läkare, Försäkringskassans handläggare och andra som har varit involverade i assistansärendet i huvudsak har grundat sina bedömningar av hälsotillstånd avseende demens och/eller ADL-behov på de uppgifter som hans anhöriga har lämnat.

Hur i hela fridens namn kunde det bli så fel? Om en patient remitteras till en basal undersökning för att fastställa demenssjukdom, i det här fallet en magnetröntgen, och sedan inte infinner sig till undersökningen borde väl både läkare och Försäkringskassan reagerat? Borde inte patienten och de anhöriga ha meddelats att det inte var tal om handikapp- och assistansersättning förrän patienten genomgått de undersökningar han remitterats till?

Alzheimerföreningen Sverige drar slutsatsen att Tingsrätten i Malmö, har underkänt Försäkringskassan och läkare som underlåtit att se till att göra en fullständig demensutredning.

Fullständiga demensutredningar borde vara en självklarhet, men är tyvärr inte det för vår patientgrupp, säger Alzheimerföreningen Sveriges ordförande Krister Westerlund. Vi får ofta höra att demensutredningar är dyra, men den här domen är ett exempel på att det faktiskt är dyrt för samhället att låta bli att genomföra dem.

Det finns även andra aspekter som Tingsrätten i Malmö inte tar upp. Läkare är nämligen enligt lag skyldiga att bedöma om diagnosen kan leda till risker vid bilkörning. Läkare är skyldiga att anmäla körkortsinnehavare, som är medicinskt olämpliga att ha körkort.

Här kunde myndigheter samverkat tidigare och sett till att patienten ålades att genomgå olika tester, annars skulle hans körkort dras in. Istället fortsatte mannen obehindrat att köra bil. Han ansökte till och med om att bli handledare för sin dotter, som skulle ta körkort.

Tillägg: Dottern döms till 2 års fängelse, den f d svärdottern får villkorligt och ska betala 90 dagsböter å 100 kronor.

TEXT: LENA BREITNER