Unik forskning ökar möjligheten att bota Alzheimers sjukdom

De första lyckade försöken där hudceller från patienter med Alzheimers sjukdom omvandlats till nervceller har genomförts av en forskargrupp vid Minneskliniken på Skånes Universitetssjukhus, SUS.  Framgången innebär ett stort steg i det fortsatta sökandet efter bättre behandling av sjukdomen.

– Vi tar också celler från friska äldre så vi kommer kunna hitta skillnader mellan sjuka och friska nervceller, säger docent Håkan Toresson som hoppas att de första jämförelserna kan presenteras redan inom ett år.

Stamcellsforskningen har genomgått en snabb utveckling under de senaste tio åren. Samtidigt har Alzheimerforskningen framför allt bedrivits i djurmodeller och flera stora läkemedelsprövningar har visat negativa resultat. Nu hoppas en forskargrupp vid Minneskliniken att framodlade mänskliga nervceller ska hjälpa dem att utveckla nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

Den avgörande skillnaden jämfört med andra studier inom området är att hudcellerna som används kommer från patienter och friska äldre som följts under en längre tid med bland annat avancerade hjärnavbildningstekniker. Det betyder att forskarna har en komplett bild över hur patienternas symtom och sjukdomsutveckling skiljer sig från normalt åldrande.

– Med celler från de här personerna kan vi studera vilka mekanismer som måste påverkas för att hitta en botande behandling, säger Håkan Toresson.

Fakta:

  • Studien heter Swedish BioFinder Study och är ett samarbete mellan bland annat Minneskliniken på SUS och Wallenbergs Neurocentrum vid Lunds Universitet.
  • Forskargrupperna leds av professor Lennart Minthon (Minneskliniken) och docent Malin Parmar (Wallenberg neurocentrum).
  • Studien finansieras bland annat av Evy och Gunnar Sandbergs Stiftelse.
  • Cirka 100 000 personer i Sverige har diagnosen Alzheimers sjukdom (AD).
  • Vård och omsorg av dementa kostar samhället cirka 50 miljarder kronor årligen
  • Mer information om studien finns på: http://www.med.lu.se/english/klinvetmalmo/clinical_memory_research_unit/the_swedish_biofinder_study

För mer information kontakta Håkan Toresson via mail.

Hakan.Toresson@skane.se eller via telefon 0766/486 273

Källa: mynewsdesk.com/se/region_skane/pressreleases/unik-forskning-oekar-moejligheten-att-bota-alzheimers-sjukdom-933097