Vi bad Anders Wimo, professor vid Karolinska institutet och familjeläkare i Hälsingland, lista några saker som är typiskt för ett bra demensboende.

  • Antalet boende får ej vara för stort. 15-20 är för mycket, bör vara maximalt 6-8 boende per enhet.
  • Bör ej ha för stor omsättning på personalen, som dessutom bör ha en bra utbildning inom demensvård.
  • Verksamheten ska vara inriktad på de demenssjukas behov, t ex av lugn och ro.
  • Vården ska vara personcentrerad och personalen ska känna till den demenssjukes historia (förståelse för vad som kan skapa oro och ångest).

Texten har varit publicerad i Alzheimertidningen 3-4/2014