Ersättning till riskgrupper

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för max 90 dagar under perioden 1 juli–30 september.

Ersättningen gäller även den som är behovsanställd och varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk.

Ansökan öppnar den 24 augusti

Ansökan öppnar den 24 augusti. Då kan du ansöka om ersättning retroaktivt för tid från den 1 juli. Eftersom det är en helt ny ersättning behöver vi bygga en ny e-tjänst för att kunna ta emot ansökningar. När e-tjänsten är klar hittar du den på Mina sidor.

Ett tips är att använda tiden nu till att förbereda med läkarintyg som styrker att du tillhör en riskgrupp, så att du har det tillgängligt när ansökan öppnar i augusti.

När har jag rätt till ersättning?

Du kan få ersättning om du

  • har arbete men en sjukdom som gör att du riskerar att bli allvarligt sjuk vid insjuknande i covid-19.
  • saknar möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas.
  • kan visa upp ett läkarintyg som styrker att du tillhör en riskgrupp för covid-19.

 

Läs mer på Försäkringskassans hemsida: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler