I morgon är det Internationella Alzheimerdagen, som firas på Malmö Live. Visste du att 9 skåningar dagligen utvecklar en minnessjukdom? Av dessa är 2 malmöbor och 1 helsingborgare. Trots att alzheimerläkemedel har funnits sedan 1997 är det fortfarande alltför få som får prova medicinerna som vi vet kan underlätta vardagen och förlänga liv. Det är det Internationella Alzheimerdagen handlar om. Om rätt till diagnos och läkemedelsbehandling.

Onsdagen den 21 september är det Internationella Alzheimerdagen då fokus sätts på minnessjukdomar som Alzheimers sjukdom, Lewy body sjukdom, frontallobsdemens och vaskulär demens. Dagen är till för att uppmärksamma de som lever med en minnessjukdom, men också för att minnas de som är borta.

I dag lever drygt 160 000 personer med en minnessjukdom i Sverige. Socialstyrelsen visade 2014 att det bara var 3 av 10 Alzheimerpatienter som fick en diagnos och läkemedelsbehandling.

I Skåne, där man i våras tog ett för Sverige banbrytande strategiskt beslutat för att förbättra diagnostik och läkemedelstilldelning, lever drygt 21 000 skåningar med sjukdomen. Av skåningarna har 54 procent en diagnos och bara hälften av dem har fått en läkemedelsbehandling.

 

Det billigaste Alzheimerläkemedlet kostar numera 26 kronor per månad, säger Krister Westerlund, Alzheimer Sveriges ordförande. Med det priset kommer de flesta patienter inte upp i högkostnadsskyddet på 2 200 kronor per år. Varför förskrivningen hållits tillbaka är obegripligt.

Det första alzheimerläkemedlen kom 1997. Patenten för läkemedlen som kom i slutet på 90-talet är borta och billiga läkemedelskopior säljs nu världen över.

Via forskning från Minneskliniken i Malmö från världens största Alzheimerstudie, SATS, vet vi att dagens Alzheimerläkemedel kan underlätta vardagen för patienterna och förlänga livet upp till arton månader. Forskningen har visat att det är tiden i hemmet som förlängs, inte tiden på ett demensboende.

I våras tog partierna i Region Skåne enhälligt beslut om en strategisk plan för en jämställd demensvård. Läkemedelsförskrivningen ska öka kraftigt. Dessutom ska fler diagnoser sättas. Tusentals patienter kommer att beröras.

Den starkt kritiserade diagnosen Demens UNS, Utan Närmre Specifikation, ska utrotas i Skåne.

Diagnosen är tyvärr att betrakta som en garanti för att patienten inte får läkemedelsbehandling, säger Krister Westerlund. Vi har kämpat länge för alla våra patienters rätt att prova läkemedel och det här är ett stort steg på vägen.

I Skåne tillkommer omkring 3 400 nya fall varje år. Det innebär att vi varje dag får mellan nio och tio nya skånska fall. Vi talar om två Malmöbor om dagen. En Helsingborgare varje dag.

Vår uppgift är att sprida kunskap så att så många som möjligt får den diagnos och behandling de har rätt till. Det är därför vi hoppas att så många som möjligt ska komma till Internationella Alzheimerdagen på Malmö Live, säger Krister Westerlund.