Vart tog Socialstyrelsens krav på nattbemanning vägen?

Vad händer hos regeringen med Socialstyrelsens föreskrifter om bemanning i omsorgen? Det är rubriken på ett debattinlägg hos SPF Seniorerna. Deras fråga är helt klart berättigad.

I dag, den 11 november, är det nämligen ett år sedan Socialstyrelsen skickade ut ett pressmeddelande med rubriken "Skärpta krav på bemanning på alla äldreboenden". I pressmeddelandet utlovades att "Nästa år ska alla äldreboenden vara bemannade efter de äldres individuella behov och ha personal dygnet runt. Det ska också vara tydligt för de äldre vilken omsorg de ska få. Det föreslår Socialstyrelsen i nya föreskrifter som skickas på remiss i dag."

Socialstyrelsen skrev att de skärpta regler som fanns för demenssjuka även skulle gälla för den tredjedel på landets äldreboenden som inte är demenssjuka. Men SPF Seniorerna påminner om att det fortfarande finns demenssjuka som lämnas ensamma nattetid. Reglerna som redan finns följs helt enkelt inte.

Det får inte längre vara så att svårt sjuka äldre lämnas ensamma under nätterna eller att personalens schema avgör om de får gå ut, som tillsynen visat. Arbetssätt och bemanning måste anpassas så att varje person får leva ett säkert och meningsfullt liv på sina villkor – hela livet, sa Sayran Khayati, jurist på Socialstyrelsen, för ett år sedan.

Regeringen har nu haft Socialstyrelsens förslag på sitt bord i över ett halvår, skriver SPF Seniorerna. De fagra orden om ökade bemanningskrav skulle varit införda 2014. Socialstyrelsen menade för ett år sedan att de skulle vara införda 2015. Snart är även det året till ända. Vad väntar regeringen på?

P.S. Under tiden som vi väntar på regeringens beslut kan ni läsa om vad arkitektur, ledarskap och engagemang från personalen kan göra för att skapa de bästa förutsättningarna. Bygg demensboenden i markplan så att personalen kan ha koll! D.S.