Vi välkomnar svenskt politiskt intresse för demensfrågorna i EU

En liten provokativ fråga så här mitt i veckan. Vem ställer upp för demensfrågorna i Europa, eller i EU-parlamentet? Vi kan ta temperaturen på flera sätt. Den ena är att titta på Alzheimer Europes hemsida. Här finns två sidor som kan ge ett svar.

För det första har vi European Alzheimers Alliance, en partiöverskridande gruppering i EU-parlamentet. Här dominerar ledamöter från länder som Finland, Frankrike, Storbritannien, Slovenien och Irland. Som av en händelse stämmer det ganska bra överens med vilka som sitter i ledningen just nu på European Alzheimers Alliance. Ordföranden är från Frankrike och som vice ordförande hittar man bl a en britt, en finländare och en irländare.

Just nu pågår en kampanj om att föra upp demensfrågorna som en prioriterad fråga inom EU, det så kallade Glasgowdeklarationen. Landmässigt stämmer det ganska väl överens med hur det ser ut i alliansen, förutom att Slovenien sticker ut något. Det kan vara kopplat till att Alzheimer Europes årliga konferens hölls i här i år. Demensfrågorna har rimligen fått uppmärksamhet i landet i samband med konferensen.

Frankrike och Storbritannien är ganska starka vad gäller Alzheimerfrågor. Vi noterar att en fransman och en britt är de enda européer som tilldelats ADI Award, Alzheimer's Disease International pris som bara delats ut fyra gånger.

År 2012 fick den före detta presidenten Nicolas Sarkozy ADI Award för sitt arbete för demensfrågorna i Frankrike.

År 2014 fick professor Martin Prince vid King's College i London ADI Award.

Har vi inga svenskar som talar för Alzheimerfrågorna då? Nja, enligt Alzheimer Europe är ganska tyst. År 2007 ska den socialdemokratiske EU-parlamentarikern Jan Andersson ha lämnat ett bidrag till årsbok Dementia in Europea Yearbook. Jan Andersson slutade 2009 i EU-parlamentet.

Under flera år tycks det svenska intresset i EU för demensfrågor ha varit fullständigt stendött. Men den senaste tiden har något hänt.

I dag sitter tre svenska EU-parlamentariker i European Alzheimers Alliance. Av hemsidan  framgår att Jytte Guteland(S&D) och Peter Lundgren(EFD) blev medlemmar i European Alzheimers Alliance den 22 september 2015, det vill säga för en vecka sedan. Samma dag skrev de två på Glasgowdeklarationen.

Lite längre har Cecilia Wikström (ALDE) varit engagerad i European Alzheimers Alliance. Hon ska ha gått med i maj 2014. Dock har hon ännu inte skrivit på Glasgowdeklarationen.

Oavsett har det svenska engagemanget i EU-parlamentet varit ytterst svagt under många år. Därmed välkomnar vi de tre EU-parlamentarikernas engagemang!