Avslutningskonferens "Att förstå brukarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa"

Temat för konferensen UserAge är “Att förstå brukarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa”, och har sitt ursprung i ett sexårigt projekt.

Resultaten från UserAge bidrar till att öka kunskapen om vilken skillnad brukarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa kan göra. Lärdomarna kan användas för att utveckla verksamheter såväl inom och utanför akademin.

Målgrupper för konferensen; forskare, privatpersoner, politiker, näringsliv, offentlig sektor och intresseorganisationer.

Programupplägg den 20 april kl. 0830 – 16.30;

  • förmiddag; vetenskapligt inriktat innehåll (språk; engelska)
  • mitt på dagen; Öppet hus med demonstration av MoRe-Lab (Movement & Reality Lab)
  • eftermiddag; Populärvetenskapligt inriktat innehåll (språk; svenska)

Det går även att delta online, både för- och eftermiddag. Det är kostnadsfritt att deltaga. Äldre personer, anhöriga, intresseorganisationer, forskare, kommunala och regionala företrädare och representanter från hälso- och sjukvårdssektorn samt bostadssektorn kan ha särskilt intresse och nytta av att deltaga. Kontakt kan tas med Dan Lindblom, som nås på telefon 046 – 222 18 73 samt mejl dan.lindblom@med.lu.se på Lunds universitet.

Anmäl dig gärna på denna länk; https://www.case.lu.se/forskning-vid-case/userage/avslutningskonferens-userage

Vänligen notera i din kalender efter att du har anmält dig. Kontakta forskningsadministratören om du vill ändra något i din registrerade/inskickade anmälan, eller om du helt vill avregistrera din anmälan. Om du deltar fysiskt på plats kan du här se tidsschema beroende på vilken aktivitet eller vilka aktiviteter som du har anmält dig till under dagen; https://www.case.lu.se/tidsscheman