Brandskyddsföreningen

Vi på Alzheimer Sverige har bland annat kontakt med Brandskyddsföreningen, som är en allmännyttig ideell förening som tillsammans med lokala brandskyddsföreningar och sina medlemmar arbetar och driver opinion för ett brandsäkrare och hållbart Sverige.

Brandskyddsföreningen arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher och stödjer forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet. Brandskyddsföreningen är ett opartiskt och branschöverskridande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader, bland annat genom kunskapsspridning, utbildning, restvärderäddning, besiktning och konceptet Heta Arbeten®.

Läs gärna mer på http://www.brandskyddsforeningen.se