Dags att sätta äldres behov i fokus

Socialstyrelsen har många strängar på sin lyra, och arbetar bland annat för att äldre personer ska få en god och jämlik vård och omsorg utifrån sina behov.

Just nu har Socialstyrelsen ett särskilt fokus på att lyfta aktuella uppdrag och arbeten som skapar nytta för äldre personer och som är ett stöd för de som arbetar inom hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten.

Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Där kan du finna information om äldreboenden och hemtjänster i hela Sverige.

När du ansöker om äldreomsorg – det kan förresten finnas skillnader beroende på vilken kommun du bor i – så är det i grund och botten fyra steg;

  1. Ansöka om insatser – du ansöker om insatser hos kommunen. Där får du kontakt med en biståndshandläggare, som är den som utreder vilket stöd du får. Du kan ansöka både muntligt och skriftligt.
  2. Träffa en biståndshandläggare – du och biståndshandläggaren diskuterar om hur du upplever din livssituation och vad du skulle vilja få stöd med. Biståndshandläggaren ställer frågor om vad du klarar av att utföra själv och om du har svårigheter med något. Vid mötet informerar biståndshandläggaren om vilket stöd kommunen erbjuder. Stöder kallas formellt för insatser. Du har rätt att ansöka om vad du vill, ingen får styra dig i vad du ansöker om.
  3. Beslut om insatser från äldreomsorgen – efter ert möte gör biståndshandläggaren en utredning och fattar beslut om vilka insatser du blir beviljad. Beslutet kallas biståndsbeslut och är skriftligt. Beslutet kan vara tidsbegränsat eller gälla tills vidare.Du kan även få avslag på din ansökan, och om du får avslag ska det vara tydligt motiverat i beslutet kring skälen till varför du fick avslag. Du har alltid rätt att överklaga beslutet om du inte är nöjd.
  4. När du har beviljats insatser från äldreomsorgen – när du har beviljats insatser så får du besked om vilken utförare som ska ge dig stöd.Om din kommun erbjuder valfrihet inom äldreomsorgen så får du välja utförare själv. Biståndshandläggaren ger dig information om vilka utförare som du kan välja mellan. Om du inte vill eller inte kan välja själv så får du en utförare som kommunen bestämt. När det är bestämt vilken utförare det blir kommer du att bli kontaktad av dem.