Dubbel press på yrkesverksamma anhörigvårdare

Kombinationen av förvärvsarbete och anhörigskap med konkurrerande krav som följd är många gånger en svår livsekvation att lösa. Särskilt för kvinnor som i högre utsträckning än män riskerar att drabbas av minskad upplevd hälsa och livskvalitet, nedsatt arbetsförmåga och ekonomiska problem, visar en aktuell avhandling vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Läs gärna mer på https://anhoriga.se/publicerat/forskning–utveckling/avhandlingar/dubbel-press-pa-yrkesverksamma-anhorigvardare/