En ögonöppnare i app-format

Omkring 253 miljoner personer i världen lever med en synnedsättning. För att öka förståelsen för deras villkor så lanserar Synskadades Riksförbund appen Synsimulator, som simulerar de vanligaste ögonsjukdomarna.

Lanseringen kommer att ske på lördag den 3 december, bland annat för att uppmärksamma den Internationella funktionshinderdagen. Detta kommer att ge seende personer en inblick i hur synskadade upplever sin vardag, och det visar hur allt från grå starr till ålderssynthet yttrar sig.

För några år sedan tog Synskadades Riksförbund reda på hur många personer som var inskrivna vid landets syncentraler. Siffran landade på 120 000, och åtminstone 30 000 personer är gravt synnedsatta eller helt blinda. Enligt Sofia Abrahamsson, ansvarig för digitala kanaler på Synskadades Riksförbund, så är denna app något som angår alla, givet hur många som är synskadade i Sverige.

Sofia Abrahamsson poängterar att appen inte ska användas som ett facit eftersom synintrycken varierar oavsett diagnos, precis som människors individuella upplevelser varierar. Två personer med samma ögonsjukdom ser och uppfattar inte nödvändigtvis samma sak, och för att göra appen så sanningsenlig som möjligt har ögonläkare konsulterats.

Appens förlaga skapades av Norges Blindeforbund tillsammans med Stiftelsen DAM. När appen behövde uppdateras ville Synskadades Riksförbund vara med på tåget och tog tillfället i akt översätta den till en svensk version. Synsimulatorn har utvecklats med ekonomiskt stöd från Extrastiftelsen och Norges Blindeforbunds forskningsfond.

De ögonsjukdomar som kan simuleras genom appen Synsimulator är följande;

  • ålderssynthet
  • grå starr
  • grön starr, även kallat glaukom
  • makuladegeneration
  • diabetesretinopati
  • retinitis pigments

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligare samhället för personer med synnedsättning.