Här skräddarsys vården för yngre med demens i Vårdfokus

Personer under 65 år som drabbas av demenssjukdomar har ofta andra behov och resurser än äldre.

På Västergårdens omsorgsboende har anpassning skett av såväl miljö som bemötande för att underlätta tillvaron för de boende.

Läs gärna mer på https://www.vardfokus.se/nyheter/har-skraddarsys-varden-for-yngre-med-demens/