Högskolan i Dalarna erbjuder Specialistsjuksköterskeutbildningar

På Högskolan i Dalarna finns lektor Anna Swall, som är programansvarig för utbildningar som dels Specialistsjuksköterska inom vård av äldre dels Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning demensvård.

Under 2017 byggde Anna Swall, tillsammans med kollegan Lena Marmstål Hammar, upp ett specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård, och intresset för denna utbildning har varit stort.

I Anna Swalls roll som lärare ingår det även att bedriva forsking inom demensvård samt att sprida resultaten för att samhället ska kunna ta del av de senaste rönen. På sin fritid är Anna även styrelseledamot i Riksföreningen för sjuksköterskor inom vård av äldre- och demensvård, vilket hon finner mycket givande i det att hon ser och känner att teori möter verklighet. Anna bidrar då med forskning och utbildning emedan övriga i styrelsen har erfarenheter direkt från verksamheter runt om i Sverige.

Här följer två olika utbildningsprogram som sorterar under Högskolan i Dalarna, och i båda programmen har Högskolan i Dalarna god teknisk supportavdelning, vilket öppnar upp för en variation av möjligheter för en god läromiljö.

 

  • https://www.du.se/sv/Utbildning/Program/specialistsjukskoterska-vard-av-aldre/ som är en nätbaserad utbildning inriktad till utbildade sjuksköterskor som är intresserade av studera vård av äldre. Denna utbildning utmärks av de praktiska kunskaperna som hela tiden förenas med de teoretiska, så kallad ämnesintegrering.
  • Detta program betonar åldrandet ur ett hälsofrämjande omvårdnadsperspektiv som syftar till att tillvarata och möta den äldre personens- och anhörigas livsvärld, kunskaper och egna resurser. Genom att hela tiden sätta den äldre i fokus så har denna utbildning ett tydligt personcentrerat perspektiv. Anmälningsperioden är 15 februari – 15 mars nu under 2023 och studiestarten sker i vecka 35.
  • https://www.du.se/sv/Utbildning/Program/specialistsjukskoterskeprogram-med-inriktning-demensvard/ som är en nätbaserad utbildning inriktad till utbildade sjuksköterskor som är intresserade av studera demensvård. Utbildningen är på halvfart under två år.
  • Programmets lärare är forskare som är väl förtrogna med demensvård samt hur en modern specialistsjuksköterskas kunskap och skicklighet på bästa sätt bör användas. En stor del av utbildningen innehåller strategier för att använda omvårdnadsåtgärder för att exempelvis möta och lindra BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Även denna utbildning har som anmälningsperiod 15 februari – 15 mars nu under 2023 och studiestarten sker i vecka 35.