Information om forskningsprojektet HBTQ och demens

Är du HBTQ-person och har en demenssjukdom? Eller är du anhörig/närstående till en HBTQ-person med demenssjukdom?

Just nu pågår ett forskningsprojekt om HBTQ-personer med demenssjukdomar. Vi söker nu personer att intervjua till studien.Vi söker dels dig som identifierar dig som lesbisk, homosexuell, bisexuell, transperson eller queer, och har en demenssjukdom. Vi söker också dig som är närstående/anhörig till en HBTQ-person med demenssjukdom, till exempel du som är partner, nära vän, barn, släkting, eller annat. Vi kan resa över hela Sverige för att göra intervjuer. Deltagandet är självklart anonymt.

Vi som genomför studien heter Linn Sandberg och Anna Siverskog och är forskare vid Södertörns högskola, på Institutionen för kultur och lärande. Kontakta oss om du vill medverka eller om du vill få mer information om projektet.

Linn Sandberg nås på linn.sandberg@sh.se samt telefon 073 – 211 16 12

Anna Siverskog nås på anna.siverskog@sh.se samt telefon 070 – 357 63 67