Nyheter

Medlemsundersökning Alzheimer Sverige

Medlemsundersökning Alzheimer Sverige 2022 för att få ökad kunskap om vilka besvär och behov patienter som lever med sjukdomen har. Målgruppen är personer som är medlemmar i Alzheimer Sverige, som är anhöriga och/eller själva har diagnosticerats med Alzheimers...

Dubbel press på yrkesverksamma anhörigvårdare

Kombinationen av förvärvsarbete och anhörigskap med konkurrerande krav som följd är många gånger en svår livsekvation att lösa. Särskilt för kvinnor som i högre utsträckning än män riskerar att drabbas av minskad upplevd hälsa och livskvalitet, nedsatt arbetsförmåga...

Alzheimer Sverige i Sjukvårdspodden

Demenssjukdomar är en av vår tids stora hälsoutmaningar, men finns det tillräckliga resurser för att de som drabbas och deras anhöriga ska få den hjälp och det stöd de behöver? I avsnitt 36 av Sjukvårdspodden pratar Jonas Edström och Beata Ferencz om den stora...

Årets Julklapp

Vi önskar alla våra medlemmar, och alla ni som ännu inte hunnit bli medlemmar, En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Nya Alzheimer Sverige trummar på med hög energi och mycket kraft. Vi har knutit många fina kontakter under året, och  som vi hoppas kunna utveckla...

Information om forskningsprojektet HBTQ och demens

Är du HBTQ-person och har en demenssjukdom? Eller är du anhörig/närstående till en HBTQ-person med demenssjukdom? Just nu pågår ett forskningsprojekt om HBTQ-personer med demenssjukdomar. Vi söker nu personer att intervjua till studien.Vi söker dels dig som...

En ögonöppnare i app-format

Omkring 253 miljoner personer i världen lever med en synnedsättning. För att öka förståelsen för deras villkor så lanserar Synskadades Riksförbund appen Synsimulator, som simulerar de vanligaste ögonsjukdomarna. Lanseringen kommer att ske på lördag den 3 december,...

GPS-larm

Trygghetslarm som fungerar överallt och ökar friheten för användaren och anhöriga. Larma enkelt med en knapptryckning. Kommunicerar med mobilnätet, och vid larm blir anhöriga uppringda av klockan samt att de anhöriga får varningsnotis i Sensorem-appen samt får ett...

Mia Kivipelto tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse

Forska!Sveriges forskarutmärkelse år 2022 tilldelas professor Miia Kivipelto. Hon tilldelas utmärkelsen för sin banbrytande och världsomfattande forskning inom prevention, diagnos och behandling av demenssjukdomar. Utmärkelsen delas ut vid Forska!Sverige-dagen den 28...