Senaste nytt om Alzheimerguiden

Den 14 november kl. 18.00 öppnar inloggningen för Alzheimerguiden på www.alzheimerguiden.se, där denna guide ska ge kunskap, hopp och tillgång till andra personers erfarenheter efter en diagnos.

Alzheimerguiden är framtagen i samverkan med drygt 400 personer – patienter, anhöriga, representanter från intresseorganisationer samt forskare och medarbetare inom offentlig sektor. Framförallt är det personer som själva har sjukdomen som genom enkäter och fokusgrupper delat med sig av sina behov av stöd efter en diagnos.

Moa Wibom är överläkare vid mottagningen för kognitiv medicin vid Ängelholms sjukhus och Moa har varit delaktig i Alzheimerguiden sedan starten. Så här säger Moa Wibom om vikten av ett digitalt patientstöd; “Vi behöver göra bättre information till de som har fått diagnosen Alzheimer, de som tidigt vet att de kommer att försämras men som inte kan hitta stöd på ett enkelt sätt. Vi kan inte sitta och vänta på att vi ska få en bot eller en skarpare behandling, vi måste göra någonting NU. Att vi samlar oss och bidrar med det vi kan inom olika kompetensområden skapar en bra mötesplats som kan komma många till godo.

Grundaren av Alzheimerguiden är Maria Cavalli, som har personlig erfarenhet av att vara närstående till någon med Alzheimer. Maria Cavalli menar att det är en stor chock att få diagnosen och när den chocken börjat lägga sig så kan Alzheimerguiden finnas där och vara en stöttande hand på vägen – guida den som drabbats till att gå vidare med sitt liv på bästa sätt. Det finns så mycket man kan göra själv och det finns så många att dela situationen med, här hoppas Maria Cavalli att verktyget Alzheimerguiden ska vara en kraftfull källa till livsglädje.